הדפסה

אלבלך ואח' נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה - מתנ"ס נווה ישראל ואח'

בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

1. יוסף אלבלך

נגד

נתבעים
1. חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה - מתנ"ס נווה ישראל

2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

הודעה

הצדדים מוזמנים לישיבת קדם משפט ביום 10 פברואר 2013 08:30בפני כב' שופטת עדנה יוסף-קוזין
על התובע/ת להתייצב באופן אישי לדיון.
המזכירות תזמן את הצדדים.
בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.