הדפסה

אי.פי.אי. ישראל תנועה ובקרה בע"מ נ' ונונו דני בע"מ ואח'

לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן

תובעים

1. אי.פי.אי. ישראל תנועה ובקרה בע"מ

נגד

נתבעים
1. ונונו דני בע"מ

2. חוסאם אלעוברה

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 01 אפריל 2014 בשעה 11:30 בפני כבוד ה רשם בכיר אבי כהן בנוכחות הצדדים.

1.במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך
ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
 
2.כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים בהתאם לטופס 17 א' מהווים תצהירי
עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי
עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.
ב"כ הצדדים יתכוננו לאפשרות כי המצהירים יחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

3. כל בקשה מכח תקנה 214 יג לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים
לפני המועד שנקבע בסעיף 1 לעיל.

4. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות לסיום הסכסוך.

5. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום
23 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד
הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: י"ג אייר תשע"ג, 23 אפריל 2013.

_________________
רשם בכיר אבי כהן
הופק ע"י אילנית פרדו