הדפסה

אירועים בע"מ ואח' נ' אינג'ינר חגי קול

מספר בקשה:9
בפני
כבוד ה שופטת רות שפילברג כהן

מבקשים

מהנדס העיר קרית שמונה אינג'ינר חגי קול

נגד

משיבים

  1. ש.ז.ת אולמי אירועים בע"מ
  2. זאב שאול
  3. בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ
  4. צביאל דוידי

החלטה

בפני בקשה לחדש צו מנהלי, בניגוד להחלטתי הקודמת.

בהליך זה, שעניינו היה בקשת המבקשים לבטל את צו ההפסקה המנהלי – ניתנה החלטה, והצו בוטל על ידי ביום 6/7/15 .

בראש הנימוקים להחלטתי, עמדה העובדה המוסכמת על המבקש (באמצעות בא כוחו) , לפיה המבקשים קיבלו הרשאה מטעם נתיבי ישראל.

כעת מבקש המבקש כי אבטל את החלטתי, ואשיב את הצו המנהלי לתוקפו.

המבקש מסתמך על מסמך, מטעם ב"כ נתיבי ישראל, שהוגש במסגרת הליך אחר, ת"א 25479-06-15, המתנהל בין המשיבים לבין חברת בן רז.

המבקש טוען, תוך הסתמכות על המסמך האמור, כי אין למשיבים כל הרשאה תכנונית לביצוע העבודות.

לאחר עיון בבקשה ובנספח – אני דוחה את הבקשה.

ראשית – הליך זה תם, וביהמ"ש קם מכסאו. לפיכך – ההליך הננקט, בו מתבקש ביהמ"ש לשנות קביעה, שלא בדרך שעל פי דין, וזאת בפעם השנייה – איננו מקובל, והבקשה נדחית כבר מנימוק זה.

שנית – עיון במסמך המצורף, מביא למסקנה כי האמור בו מהווה חזרה מהעמדה שהוצגה בפני מטעם המבקש. ההליך שבו נוקט המבקש, מהנדס העיר, במסגרתו הוא מציג כעת עמדה השונה מזו שהוצגה בדיון – איננו תקין.

שלישית – עיון במסמך האמור מגלה כי אכן ניתנה הרשאה למבקשת, חברת שז"ת, אלא שב"כ נתיבי ישראל סבור כי נפלה ב החלטתי טעות משפטית, לגבי החלת סעיף 261ד' לחוק התכנון והבנייה, ובאשר לקביעה כי על פי סעיף זה – המבקשת פטורה מהוצאת היתר בניה. עם כל הכבוד, טענה גבי טעות משפטית של מותב, איננה עילה לפנות שוב לאותו מותב בבקשה לשנות את החלטתו.

לא מצאתי עילה לדון מחדש בבקשה שניתנה בה החלטה, ואני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ה, 19 יולי 2015, בהעדר הצדדים.