הדפסה

איצקוביץ נ' מרכז צלילה מנטה-ישרוטל ים סוף ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת דליה גנות

מבקשים

  1. מרכז צלילה מנטה-ישרוטל ים סוף
  2. ישרוטל בע"מ

נגד

משיבים

אדריאן איצקוביץ

החלטה

1. לפני תובענה, אשר הוגשה בגין טביעתו של התובע, יליד 28/12/56, בתאריך 8/4/07 במהלך צלילה, לדבריו, כתוצאה מתקלה בציוד הצלילה שסופק לו על ידי הנתבעים.

2. התובע צירף לכתב התביעה את חוות דעתו של פרופ' ניר פלד, מומחה ברפואת צלילה, הסבור, כי התאונה אירעה בשל מספר סיבות אפשריות: מיכל חמצן שלא היה מלא; דליפת אויר ממכשיר הצלילה; תקלה בווסת הצלילה, או בצינור אספקת האויר; וזאת הוא מסיק, משום שלדברי התובע, בסמוך לתחילת הצלילה, בהיותו בעומק של כ-2.5 מ' הוא סימן לבן זוגו לצלילה, לאשתו ולמדריכה שצללה עימה, כי אין לו אויר, והוא חוזר לפני המים.

המומחה סבור, כי במהלך עליית החירום אל פני המים, שאף התובע מים לריאותיו, ובהגיעו אל פני המים, הוא איבד הכרה ודופק ונזקק לפעולות החייאה.

3. התובע לא צירף חוות דעת רפואית המתייחסת לשיעור נכותו והשלכותיה, אולם הוא מציין, כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בו כנכה בשיעור של 100%, עובדה בעלת משמעות לכשעצמה, שכן התובענה הוגשה על סף סיום תקופת ההתיישנות.

4. עוד תובע התובע פיצוי עונשי, אולם הוא לא שילם אגרה בגין עתירה זו, שאיננה בעילה נזיקית, כי אם בעילה כספית.

5. נוכח כל האמור הנני קובעת כדלקמן:

א. ניתנת בזאת לתובע אורכה בת 14 ימים להמצאת חוות דעת רפואית לעניין נכותו.
ודוק: נוכח אי המצאת חוות דעת רפואית לעניין נכותו ונזקיו של התובע, עלולה תביעתו להידחות, וזאת אף אם תוכח חבותם של הנתבעים לאירוע נשוא כתב התביעה, שכן התובע לא ירים את הנטל המוטל עליו להוכחת נזקיו כתוצאה מההתרשלות הנטענת.
ב. באם לא תוגש חוות הדעת במועד כאמור, תימחק התובענה מחמת חוסר מעש, ללא מתן התראה נוספת.
ג. נקבע לתזכורת פנימית לתאריך 12/6/14.
ד. כמו כן, ניתנת בזאת לתובע אורכה בת 14 ימים להעריך את גובה הפיצוי העונשי הנתבע, ולשלם בגינו אגרה, שאם לא כן תימחק העתירה לפיצוי עונשי, ללא מתן התראה נוספת.
ה. בשלב זה, וכל עוד לא הומצאה חוות דעת לעניין הנזק, פטורים הנתבעים מהגשת כתב הגנה, ובעניין זה הנני מוצאת לנכון לציין, כי ספק בעיני האם הנתבעת 1 – כפי שהוגדרה בכתב התביעה מהווה ישות משפטית, עובדה שעל התובע להבהירה.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.