הדפסה

אילנה שלמה נ' עיריית חולון ואח'

01 אוקטובר 2014
לפני:
כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה
התובעת:
אילנה שלמה
ע"י ב"כ עו"ד ראובן בורק ורונן לישפיץ

-
הנתבעת:
עיריית חולון
ע"י ב"כ: עו"ד שמואל ורזיגר

החלטה
1. מתמנה בזאת רו"ח אליהו דיין מרחוב אחד העם 15 חיפה טל. 04-XXXX480 , כחשב שכר מטעם בית הדין, במסגרת ההליך המתנהל בתיק שבכותרת.

רקע עובדתי
2. בפסק דין חלקי שניתן בעניינה של התובעת ביום 14/1/14, נקבע כי התובעת זכאית להפרשי שכר וגמלה בגין דרגות 8-10 ולא 7-9 ששולם לה בפועל (סעיף 31 לפסק הדין החלקי הרצ"ב מסומן 1).

3. בעקבות פסק הדין הגישו הצדדים תחשיבים :
א. תחשיב הנתבעת מיום 20.2.14 (רצ"ב מסומן 2).
ב. תחשיב התובעת מיום 26.3.14 (רצ"ב מסומן 3).

4. בהחלטה מיום 5.5.14 הוריתי לעיריה להגיש תחשיב בהתייחס לכל העילות שפורטו בחוות הדעת מטעם התובעת (רצ"ב מסומנת 4).

5. בעקבות ההחלטה ביקש בית הדין תחשיב נוסף מטעם הנתבעת (רצ"ב מסומן 5) וכן תחשיב נגדי מטעם התובעת (רצ"ב מסומן 6).

6. השאלות
המומחה מתבקש לערוך את חישוב הפרשי השכר והגמלה לתובעת, על פי מתח דרגות 8-10 , במקום 7-9 ששולם בפועל.

7. המומחה מתבקש להתייחס בחוות דעתו לכל אחד מהפרמטרים המצויינים בחוות דעת המומחה מטעם התובעת (נספח 4).

8. המומחה מתבקש להתייחס בנוסף לשיעור ההצמדה שעל פיו יש לשלם את הסכומים לתובעת.

9. שכר טרחה
שכר טרחת המומחה ישולם על ידי העיריה.

10. התיק יובא לעיוני ביום 15/11/14.

ניתנה היום, 1/10/14 , בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

קלדנית : איילת מוגרבי.