הדפסה

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נ' פרידמן

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעת

דפנה פרידמן

פסק דין

התובעת הגישה לביצוע בהוצאה לפועל תביעה כספית בשל חוב נטען של 2 תשלומי פרמיות ביטוח ועוד הוצאות נלוות. התביעה הוגשה ביום 23.4.2014, כשקדם לה מכתב התראה מיום 4.2.2014.
לאחר קבלת ההתראה, ביום 28.2.2014, שילמה הנתבעת את החוב הנטען, בהפקדת מזומן ישירה לחשבון התובעת. יוער, כי במכתב ההתראה נדרשה הנתבעת להסדיר את החוב באמצעות משרד ב"כ התובעת. ביום 3.3.2014 שלחה הנתבעת מכתב רשום לתובעת (לא למשרד ב"כ התובעת), בו פרטה את התשלום ועבור מה הוא משולם.
מסיבה זו או אחרת (התובעת טוענת לתום לב, הנתבעת מייחסת לתובעת כוונת זדון), לא עודכן משרד ב"כ התובעת בתשלום זה, וכאמור, התביעה הוגשה להוצאה לפועל ביום 23.4.2014.

הנתבעת הגישה התנגדות, וזו הועברה ביום 27.7.2014 לבית המשפט ונקבעה לדיון. יוער, כי הן במכתב הנתבעת לתובעת, והן בהתנגדות, לא מודה הנתבעת בעצם החוב, אך גם אינה מביאה טיעון של ממש נגדו.
ביום 26.10.2014 עתרה התובעת למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, תוך מתן הסברים לתקלות שארעו. הנתבעת מתנגדת לכך, מייחסת לתובעת (כאמור) כוונת זדון, וטוענת לנזקים כבדים שנגרמו לה עקב הגשת התביעה, לרבות פגיעה בשמה הטוב, עגמת נפש וצער, והשחתת זמן שלה ושל בעלה בטיפול בהגשת ההתנגדות.

ברי שאין עוד מקום לדון בתביעה או בהתנגדות עצמן, וכל שנותר להכריע בו הוא שאלת ההוצאות.

אני סבור, שהגם שבחלקה של התובעת נפל ללא ספק מחדל, שגרם הוצאות לנתבעת, הרי שלא זו בלבד שאין ראיות לכוונת זדון כלשהי של התובעת (וגם אין כל סיבה נראית לעין להתעוררות כוונת זדון שכזו, בנסיבות תיק זה), אלא שלנתבעת עצמה חלק לא מבוטל בהתרחשויות: כאמור, מכתב ההתראה כלל הוראות באשר לדרך הסדרת החוב, אך הנתבעת התעלמה מהן ובחרה בדרך ה"עוקפת" את ב"כ התובעת, זאת חרף לשון ההתראה, כי הגשת התביעה צפויה תוך זמן קצר אם לא יוסדר החוב. "עקיפה" זו באה לידי ביטוי גם באופן התשלום וגם בנמענת המכתב ששלחה הנתבעת.

על אף האמור, נוכח משך הזמן שחלף מהתשלום ומשלוח המכתב ועד להגשת התביעה, ניתן היה לצפות כי במשרדי התובעת יהיו נהלי עבודה שימנעו תקלה מסוג זה, ואין ספק כי נכון היה שהתביעה לא היתה מוגשת מלכתחילה.

לפיכך, אני סבור כי אכן יש מקום לחייב את התובעת בהוצאות שנגרמו לנתבעת, אולם בסכום מופחת, נוכח הנסיבות. אדגיש, כי על פני הדברים תיאור הנתבעת את תוצאות הגשת התביעה הוא מופרז ללא כל יחס ישיר והגיוני לנסיבות.

סכומי ההוצאות שפוסקים בנסיבות כאלה הם במאות שקלים, לא באלפי שקלים.

בנסיבות תיק זה, לאור מכלול האמור, התביעה נמחקת, ואני מחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת בסך של 450 ₪, אשר ישולם תוך 30 יום, אחרת ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

תיק ההוצאה לפועל – ככל שטרם נסגר – ייסגר. הדיון מבוטל.

ניתן היום, כ"ד חשוון תשע"ה, 17 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.