הדפסה

אייפר ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב והמרכז

בפני
כב' השופט נצר סמארה

מבקשים

  1. ארול אלן אייפר דרכון 420867225
  2. רודה יטה ז"ל הייפר (המנוח) ת.ז. מספר זיהוי צד א'

נגד

משיבים

1. האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב והמרכז משרדי ממשלה 500106221

החלטה

1. התובענה למתן צו קיום צוואה הועברה לביהמ"ש לענייני משפחה על פי סעיף 67א (א) (7) לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965.

2. לצורך מתן הצו המבוקש, , נדרשת ב"כ התובע/ת להמציא לתיק ביהמ"ש את המסמכים הבאים, וזאת בתוך 45 יום ממועד המצאת החלטה זו

(א) תרגום נוטריון לעברית של הצוואה.

(ב) אסמכתא מקורית או העתק "מתאים למקור" הימנה לנכסי המוריש/ה בישראל, מעודכנת למועד הפטירה. כאסמכתא לנכסי המקרקעין יתקבל נסח טאבו. כאסמכתא לנכסי המיטלטלין יתקבל מכתב מהבנק, המאשר כי התנהל בו חשבון ע"ש המוריש/ה.

(ג) חוות הדעת, שהוגשה לתיק נערכה ע"י עו"ד אריה זטלר -ב"כ התובע/ת עפ"י כלל 36(א) לכללי לשכת עוה"ד (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986, אין להגיש חוו"ד ע"י ב"כ התובע/ת. לפיכך, באם חפץ ב"כ התובע/ת להמשיך בייצוג, יש להגיש חוות דעת מטעם גורם ניטראלי או לחילופין עליו להתפטר מייצוג ( יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, או לחילופין יפוי כוח לעו"ד המחליף.

(ד) פסיקתא מתוקנת ערוכה כדוגמת טופס 5 לתקנות הירושה, לה יצורף העתק הצוואה. עוד יצוין כי הצו חל אך ורק על נכסים הנמצאים בישראל וכי לא מונה מנהל עיזבון.

3. מסמכים שיומצאו לביהמ"ש שלא עפ"י החוק והתקנות (כגון, שהם חסרים או לא מגובים בתצהיר או לא מאומתים כנדרש וכיוצ"ב), מבלי שניתן לכך אישורו, בכתב, של ביהמ"ש, יתייחס ביהמ"ש למסמכים אלה כאילו לא הומצאו כלל.

4. היה ובמועד בדיקת המסמכים לא ימצאו בתיק ביהמ"ש כל המסמכים שנדרשו לעיל, יקבע מועד אחרון להגשתם, בטרם יירשם התיק למחיקה, בהתאם לתקנה 156 לתקסד"א.

5. יובהר, כי למרות הודעת ב"כ היועמ"ש כי אין בכוונתו להתערב בהליכים, אין בהודעה זו כדי להצביע על כך שהמסמכים שהוגשו קבילים או מספקים. אי לכך, נדרש ב"כ התובע לפעול אך ורק עפ"י ההנחיות שלעיל.

6. ת.פ 60 יום

ניתן היום, ט"ו אדר תשע"ג, 25 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.