הדפסה

איוב סלמאן(המנוח) ואח' נ' רשם המקרקעין נצרת ואח'

מספר בקשה:18
בפני
כב' השופט כמאל סעב

מבקשים

 1. עז' המנוח מישיל ג'רייס סלמאן
 2. ג'רייס מישיל סלמאן
 3. חנא מישיל סלמאן
 4. אסד; מישיל סלמאן
 5. עיסא מישיל סלמאן
 6. חביב מישיל סלמאן
 7. מונזר מישיל סלמאן
 8. עז' המנוח ודיע חביב סלמאן
 9. חביב ודיע סלמאן
 10. יוסף ודיע סלמאן
 11. עז' המנוח עבד אלמסיח סלמאן
 12. אליאס עבד סלמאן
 13. ג'רייס עבד סלמאן
 14. פרח עבד סלמאן
 15. איוב סלמאן
 16. עאזר סלמאן
 17. עז' המנוח חביב איוב סלמאן (המנוח)
 18. גאנית מישיל סלמאן
 19. דינא מישיל סלמאן

נגד

משיבים

1. נור אנואר סלמאן Anwar Salman
דרכון ארה"ב מס' 017470645
Adress: 17004 Catalpa ct' Rockvill Maryland 20855 Country: Montgomery
U.S.A
2. מוניר פיטר סלמאן Monir Salman
דרכון ארה"ב מס' 016428758
Adress: 17004 Catalpa ct' Rockvill Maryland 20855 Country: Montgomery
U.S.A

3.מיח'איל סלמאן Mikhail Salman
ת.ז. XXXXXX148
Adress: 17004 Catalpa ct' Rockvill Maryland 20855 Country: Montgomery U.S.A

4. רשם המקרקעין נצרת
5. פקיד ההסדר חיפה
6. גזאלה בשארה
7. בשארה נזיה
8. עואטף ח'ורי
9. עז' המנוח נור סלמאן
10. עזבון המנוח נסר סלמאן
11. סואעד עוביד
12. סלמאן אמיר- לביב - קטין

ב"כ המבקשים עו"ד יעקוב עזאם

החלטה

1. לפני בקשת המבקשים לעשות שימוש בסמכות בית המשפט הקבועה בתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סד"א") ולהתיר להם, במעמד צד אחד, להמציא לידי המשיבים 1 עד 3 (להלן: " המשיבים"), המתגוררים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, את כתב התביעה אשר הוגש על ידי המבקשים כנגדם וכנגד נתבעים נוספים המתגוררים בישראל.

2. עניינה של התובענה בגדרה מוגשת בקשה זו, תביעה למתן פסק דין הצהרתי לתיקון טעות קולמוס ברישום זיקת הנאה בספרי המקרקעין. כך שעילת התביעה עניינה תיקון רישומים בפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

3. בתובענה נטען כי זכות המעבר ברוחב 2 מטר הרשומה לטובת חלקה 70 בגוש 12200 (להלן: "חלקה 70"), עוברת בצד המזרחי דרומי של החלקה 71 בגוש 12200 (להלן: " חלקה 71"), כך שבטעות צוין שזכות המעבר עוברת לאורך גבולה המזרחי של החלקה 71.

4. לגרסת המבקשים, במקרה שלפנינו מתקיימת חלופה (2) שבתקנה 500 לתקנות סד"א, שעל פיה ניתן להתיר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט גם כאשר "נושא התובענה הוא כולו מקרקעין המצויים בתחום המדינה".

5. לטענת המבקשים, תובענה זו אמורה להתברר בבימ"ש בישראל היות והמדובר בעילת תביעה שעניינה תיקון רישומים בפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בנצרת, עניין המוקנה לסמכות בימ"ש מחוזי בארץ.

6. עוד טענו המבקשים כי המשיבים הם רק חלק מהנתבעים בהיותם חלק מיורשי אחד הנתבעים וכי רוב הנתבעים אף הם אזרחים ישראליים תושבי הכפר אעבלין שבתחום סמכותו של בימ"ש זה. לכן הפורום הנאות לדון בתובענה זו הינו בימ"ש בישראל , לגישתם.

7. לבקשה צורף תצהיר של אחד המבקשים. בתצהיר צוין כי לאחרונה הצליחו המבקשים לאתר את המען המלא של המשיבים במרילנד שבארצות הברית ואף אתרו את המייל האלקטרוני של חלק מהם.
8. בשים לב לכך שעילת התביעה עניינה תיקון רישומים בפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין - כאמור חלקה 70 נהנית מזכות המעבר העוברת על פני חלקה 71 - זכות שמבוקש ביטולה או שינויה.
9. וכן בהתחשב בכך שהמשיבים הם חלק מיורשי המנוח נסר סלמאן הרשום כבעל זכויות בחלקה 70 והגובלת לחלקה 71 וכן בהתחשב בכך כי המשיבים הם חלק מהנתבעים בתיק העיקרי בהיותם חלק מהיורשים של אחד הנתבעים, אני סבור כי בית המשפט המוסמך בישראל הוא אכן הפורום הטבעי והנאות ביותר לבירור התובענה.
10. לנוכח כל האמור לעיל, הנני מתיר למבקשים להמציא למשיבים את כתב התביעה אל מחוץ לתחום השיפוט , תוך 45 יום מהיום.
11. על המבקשים לתרגם את כתב התביעה ואת ההזמנה לדין לשפה האנגלית ולהמציא את התרגום יחד עם כתב התביעה ו ההזמנה לדין המקוריים לידי המשיבים לפי מענם במרילנד שבארצות הברית כמפורט בכותרת הבקשה וההחלטה .
12. המצאת המסמכים המפורטים תעשה באמצעות חברת שיגור בינלאומית, בצירוף אישור מסירה הטעון חתימת המשיבים בדבר קבלת כתב התביעה וההזמנה לדין לידיה ם.
13. המשיבים יהיו זכאים להגיש כ תב הגנה בתביעה שהוגשה נגדם על ידי המבקשים בתוך 60 ימים , אשר ימנו ממועד המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין לידיהם באופן המפורט לעיל.
המזכירות תמציא החלטה זו לבאי כוח הצדדים באמצעות הפקסימיליה ובדואר רשום.

ניתנה היום, כ תשרי תשע"ג , 06 אוקטובר 2012 , בהעדר הצדדים.