הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' שרם

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת דנה עופר

המבקש
ברק שרם

נגד

המשיבה
איגמה ניהול ומסחר בע"מ

החלטה

המבקש הגיש התנגדות לביצוע שטר ובקשה להארכת המועד להגשתה, כמפורט בהחלטתי מיום 25.11.12. בפניי בקשת המשיבה לדחיית ההתנגדות, אשר אני רואה בה תגובה לבקשות המבקש, כפי שהתבקשה המשיבה לפעול על פי החלטתי הנ"ל.

מדובר בהתנגדות שהוגשה באיחור ניכר, כאשר האזהרה הומצאה למבקש עוד ביום 10.10.11 ואילו ההתנגדות הוגשה ביום 21.11.12, קרי – איחור של כשנה בהגשת ההתנגדות. לטענת המבקש, האיחור נבע מהצורך לפנות ללשכה לסיוע משפטי, ומכך שאישור הייצוג על ידי הלשכה אורך זמן.

לטענת המשיבה, אין עילה להארכת המועד להגשת ההתנגדות, וטענות המבקש לגוף העניין אינן יכולות לשמש טעם מיוחד להארכת המועד. כן טוענת המשיבה, כי אין בפי המבקש הסבר ממשי, מתי פנה ללשכה לסיוע משפטי ומדוע לא הוגשה ההתנגדות תוך זמן קצר לאחר שהייצוג המשפטי אושר.

על אף שהאיחור בהגשת ההתנגדות הינו ניכר, ושאין בטענות המבקש אלא כדי להצדיק חלק מתקופת האיחור, אך ודאי לא את כולה, אני סבורה כי מן הראוי להאריך את המועד להגשת ההתנגדות, על מנת שיינתן למבקש יומו בבית המשפט, ובד בבד לחייבו בהוצאות משפט בשל הגשת ההתנגדות באיחור.

התנגדות לביצוע שטר, שהינה פנייתו הראשונה של בעל דין לבית המשפט באותו עניין, נשקלת בדומה לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, כאשר טענת ההגנה לגופו של עניין מהווה שיקול עיקרי שיש לקחתו בחשבון, לצד הסיבה לאיחור בהגשת ההתנגדות, שמהווה שיקול בעל משקל פחות.

בנסיבות העניין שבפניי, כאשר המבקש הינו נכה, המתקיים מקצבת נכות המשולמת לו על ידי המוסד לביטוח לאומי, וכאשר נזקק לסיוע משפטי על מנת להעלות את טענות התנגדותו, אינני סבורה כי זלזול גרידא בהליכי המשפט הוא שגרם לאיחור בהגשת ההתנגדות. אמנם, כאמור, האיחור הינו רב מכפי שניתן להצדיק בשל עצם הצורך בקבלת סיוע מהלשכה לסיוע משפטי , אך על האיחור ניתן להתגבר באמצעות פסיקת הוצאות הולמות , מבלי לפגוע בזכות היסוד של המבקש – לפנות לערכאות משפטיות.

כפי שצוין בהחלטתי מיום 25.11.12, לגוף העניין מעלה המבקש טענות הגנה טובות לכאורה, אודות ביטול עסקת היסוד וכישלון תמורה מלא. טענות אלו מצדיקות מתן רשות להתגונן.

לאור האמור, אני מחייבת את המבקש בהוצאות המשיבה, ללא קשר להמשך ההליך המשפטי, בסך 1,000 ש"ח.

אני מורה על קבלת ההתנגדות תוך הארכת המועד להגשתה עד למועד בו הוגשה בפועל.

הליכי הוצל"פ מעוכבים. התצהיר ישמש כתב הגנה.

נוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר.

התובעת תגיש תצהיר מטעמה, יחד עם רשימת מסמכים והעתקי המסמכים, בהתאם לתקנה 214ב1(1), תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. אם לא יוגש תצהיר מטעם התובעת, תוך המועדים שנקבעו לעיל, תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש.

עם העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט עשוי להיווצר הפרש אגרה, אותו על התובעת לשלם תוך 30 יום מקבלת דרישת הגזברות, שאם לא כן תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ג, 03 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.