הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' סרנצ'נקו

מספר בקשה:6
בפני
כב' השופט אברהים בולוס

המבקשת

ילנה סרנצ'נקו

נגד

המשיבה

1. איגמה ניהול ומסחר בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי ביום 6.1.13.

2. עסקינן בתביעה שטרית שהגישה התובעת ( להלן: המשיבה) נגד הנתבעת ( להלן המבקשת), ביחס לארבעה שיקים על סך של 225 ₪ כל אחד.

3. המבקשת הגישה התנגדות לביצוע שטר, אשר נתקבלה בהחלטתה של כב' הרשמת דנה עופר מיום 21.6.12. במסגרת ההתנגדות טענה המבקשת כי, רשימת השיקים נשוא הליך זה, הם חלק מפנקס שיקים שנגנב ממנה. המבקשת טענה עוד , לזיוף החתימה המופיעה על השיקים.

4. ביום 6.1.13 ניתן על ידי פסק דין המורה על קבלת התביעה במלואה ועל פתיחת תיק ההוצאה לפועל מחדש , כן, המחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪. פסק הדין ניתן לאחר שהמבקשת זומנה כדין, אך היא לא ראתה להתייצב לישיבת קדם המשפט שהייתה קבועה לאותו יום ( להלן: פסק הדין).

5. בעקבות כך, הגישה המבקשת את בקשתה דנן, בה היא עותרת לביטול פסק הדין. המבקשת טענה כי, ערב לפני מועד הדיון, היא הודיעה לבא כוחה שמפאת מצבה הרפואי לא תוכל להתייצב לדיון. לעניין סיכויי ההגנה, המבקשת דוגלת בגישה כי סיכוייה גבוהים ביותר, דבר שמצדיק את ביטול פסק הדין.

6. המשיבה מתנגדת לביטול פסק הדין. לטענתה, המבקשת לא הצביעה על הסבר מניח את הדעת לסיבת המחדל לאי התייצבותה , כן , לאי התייצבותו של בא כוחה לדיון שהיה קבוע . מה גם, כך נטען, סיכויי הגנתה של המבקשת הינם קלושים ביותר, וזאת לאור חוות הדעת שהגישה המשיבה, ואשר לפיה החתימה המופיעה על השיקים הינה חתימתה של המבקשת.

7. במסגרת התשובה לתגובה חזרה המבקשת על טענותיה המועלות בבקשה והוסיפה כי בא כוחה לא התייצב מאחר שסבר כי " בהיעדר המבקשת אין טעם להתייצב".

8. פסק הדין ניתן כדין, לאחר שהמבקשת ובא כוחה לא טרחו להתייצב לדיון שהיה קבוע ליום 6.1.13. ביטול פסק דין שניתן כדין בהעדר התייצבות נתון לשיקול דעת בית המשפט, והוא מותנה בקיום שני תנאים מצטברים ; הראשון- על המבקש להצביע על סיבה אשר גרמה לאי התייצבותו לדיון ; השני- על המבקש להראות כי יש לו סיכוי לזכות בהגנתו.

9. בענייננו, אמנם, כאמור, המבקשת נימקה את אי התייצבותה במועד לבית משפט בכך שהיא חשה ברע ערב הדיון . אולם , המבקשת לא הצביעה על כל הסבר, לא כל שכן הסבר מניח את הדעת, לאי הגשת הודעה מתאימה לבית משפט עובר למועד הדיון. הגם , שהמבקשת לא סיפקה הסבר ראוי אודות אי התייצבותו של בא כוחה לדיון. טענתם של המבקשת ובא כוחה , לפיה זה האחרון סבר שאין טעם להתייצב לבד לדיון , לא רק שאינה משכנעת, אלא שהיא מעידה על כך כי בהתנהגותם של שני אלה דבקה מידה לא מבוטלת של זלזול, או לכל הפחות, התעלמות מהדיון ובחירה מדעת שלא להתייצב.

10. עם זאת, נוכח נימוקי ההגנה, ומאחר שבנסיבות ניתן לרפא מחדל המבקשת באמצעות חיובה בהוצאות והפקדת ערובה, אני בדעה שנכון לבכר את שמיעת הסכסוך לגופו תוך מתן הזדמנות למבקשת להשמיע ולהוכיח את טיעוניה.

11. אשר על כן, אני בדעה שנכון להורות על ביטול פסק הדין מיום 6.1.13, באם המבקשת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 900 ₪, כן, תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 800 ₪.

12. היה והמבקשת תמלא אחר האמור לעיל עד 28.2.13, פס"ד יבוטל כפי שנקבע לעיל, באם לא פס"ד יישאר על כנו וההחלטה לעיכובו תפקע.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים .

ניתנה היום, כ"ו שבט תשע"ג, 06 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.