הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' י.ג. פרץ בע"מ

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת דנה עופר

המבקשת

י.ג. פרץ בע"מ

נגד

המשיבה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ

החלטה

בפניי התנגדות לביצוע שטר, אשר הוגשה ביחס לשיק על סך 3,167 ₪, ליום 28/2/2007. כן בפני בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

בתצהיר המבקשת טוען המצהיר, כי העביר השיק הנ"ל לפני 6 שנים, לפקודתו של מר עאסי סופיאן ( החייב מס 1 בתיק ההוצאה לפועל), עבור עבודות מחפרון שביצע. לטענת המצהיר, מר עאסי פנה למבקשת, והודיע לה כי השיק שהעבירה לידיו כאמור אבד בדואר. בהתאם לבקשתו של מר עאסי מסרה לו המבקשת שיק חלופי בסכום ותאריך זהים לשיק הקודם, ובסמוך לכך, ניתנה הוראת ביטול בבנק ביחס לשיק נשוא ההתנגדות (המבקשת מצרפת כרטסת הנהלת חשבונות, ודפי בנק המעידים על ביטול השיק הנ"ל, ופירעון שיק על סך 3,167 ₪).

לטענת המבקשת, השיק סוחר למשיבה לאחר ביטולו.

מועד הגשת ההתנגדות חלף ביום 9/10/2012, ואילו ההתנגדות הוגשה ביום 28/11/2012. רישום מסירת האזהרה לידי המבקשת נעשה על סמך תצהיר המוסר, לפיו מסר האזהרה לידי אדם בשם עובד יהודה. לטענת המבקשת, אין לה עובד או מנהל בשם זה. לטענתה, מעולם לא קיבלה האזהרה לידיה, ונודע לה לראשונה על תיק ההוצאה לפועל, עת הוטל עיקול על חשבון הבנק שלה.

טענות המבקשת מקימות הגנה לכאורה מפני התביעה השטרית. לפיכך, לכאורה, מן הראוי, ליתן למבקשת רשות להתגונן, אף מבלי לקיים דיון בהתנגדות, ובכך לחסוך בזמנם של הצדדים, ולקדם את הט יפול בתיק.

במידה וב"כ המשיבה חולק על האמור לעיל, ועומד על קיום בהתנגדות, יגיש הודעה על כך בכתב, עד ליום 2/1/2013, ואקבע את הבקשה לדיון.

בהעדר הודעה, תתקבל ההתנגדות, והתיק יקבע לדיון לגופו.

בשלב זה, לאור טענת המבקשת, כי לא קיבלה האזהרה לידיה, אני רואה לנכון להורות על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל, עד למתן החלטה אחרת.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ג, 02 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.