הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' דודיאן

לפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל

תובעים

1. איגמה ניהול ומסחר בע"מ

נגד

נתבעים
1. אלינור דודיאן

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:
ההתנגדות לביצוע שטר התקבלה ו ניתנה רשות להתגונן.
 
בהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, התובענה תידון בסדר דין מהיר.
 
בהמשך להוראת כב' הרשם/מת בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית, עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
 
בבקשה להזמנת עד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר, ואת הסיבה לבקשה לזמנו.
 
ישיבה מקדמית תתקיים ביום 08 אפריל 2013, בשעה 11:50, בפני  כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל.
 
התייצבות בעלי הדין לישיבה המקדמית הינה חובה.
 
היה בעל דין מדינה או תאגיד, יהא פטור מהתייצבות לישיבה המיקדמית, ובלבד שהגיש
לבית המשפט, לא יאוחר מ - 7 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי
נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בענייניה, יהא זמין בטלפון בזמן
הישיבה המקדמית.
(בתיק בו התקבלה התנגדות לביצוע שטר- קיומו של הדיון מותנה בתשלום הפרש האגרה. לא תשולם האגרה במועד - תימחק התביעה, עובר למועד הדיון, ויבוטל הדיון).

6. . בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון),
או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.