הדפסה

איגוד ערים לעניני ביוב אזור כרמיאל נ' מועצה מקומית מג'ד אל כרום ואח'

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

המבקשות
1. מועצה מקומית מג'ד אל-כרום
ע"י ב"כ עו"ד אבי גולדהמר ואח'
2. עיריית אל שאגור (נמחקה)

3. מועצה מקומית דיר אל אסד
ע"י ב"כ עו"ד גולדהמר ואח'
4. מועצה מקומית בענה
ע"י ב"כ עו"ד סמואל דכואר

נגד

המשיבה
איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל)
ע"י ב"כ עו"ד נתן מאיר ושות'

החלטה

בתיק זה מונה רו"ח ויינברגר, כמומחה מטעם ביהמ"ש.

בטרם מתן חוות דעתו, שלח המומחה לצדדים מכתב ובו הערכת שכר הטרחה שיידרש על ידו לשם הכנת חווה"ד. לאחר חקירתו בביהמ"ש, ביקש המומחה תוספת לסכום שהוערך על ידו ( 26,000 ₪ + מע"מ), מאחר שהושקעו על ידו שעות עבודה רבות מאלה שהעריך, קודם לביצוע העבודה. במעמד הדיון הגיש המומחה חישוב מפורט לתיק ביהמ"ש (סומן באות B).

המומחה טוען, כי בעריכת חווה"ד הושקעו על ידו (ועל ידי אחרים מטעמו) 197 שעות עבודה, במקום 100 שעות, כפי שהעריך תחילה. בנוסף לכך, מבקש הוא שכר טרחה עבור הכנת תשובות לשאלות הבהרה ובסך הכול מבקש הוא לאשר לו שכ"ט בסך של 73,400 ₪, בתוספת מע"מ.

התובע אינו מתנגד לבקשת המומחה, אולם טוען, כי לאור חוות הדעת, לפיה על הנתבעות לשלם לתובע מיליוני שקלים, יש לחייב את הנתבעות בתשלום שכר טרחתו.

הנתבעות מתנגדות לבקשה וטוענות, כי אין זה סביר שמספר השעות יוכפל וכי אין לשלם שכ"ט עב ור הכנת מתן תשובות לשאלות הבהרה, אשר אמורה להיות כלולה בשכר המקורי.

שקלתי את טיעוני הצדדים וסבורה אני שיש מקום להוסיף למומחה שכר טרחה, על זה שהוערך על ידו במכתבו הנ"ל, אולם לא בסכום שנדרש על ידו.

לעניין הטרחה שנדרש לשם מתן תשובות לשאלות ההבהרה, נתתי דעתי לכך ששכר הטרחה שנקבע על ידי המומחה במכתבו הנ"ל, נקבע על פי מספר שעות עבודה (כפי שהוערך על ידו אז) וכלל רק את שעות העבודה שיידרשו ( לפי הערכתו), לשם הכנת חווה"ד, ללא שהובאו בחשבון שעות הכנת תשובות לשאלות הבהרה. מנגד הבאתי בחשבון, כי דרך כלל כולל שכר המומחה עבור הכנת חוות הדעת, גם שכר טרחה עבור הכנת תשובות לשאלות הבהרה (בהיקף סביר) ומתן עדות בביהמ"ש. יש לציין כי במקרה זה, בעקבות חקירתו, נדרש המומחה לבצע תיקונים בחוות דעתו ואלה בוצעו על ידו. חוו"ד מתוקנת הוגשה לתיק ביהמ"ש ביום 12.8.15.

אשר להיקף שעות העבודה לצורך הכנת חוות הדעת, אשר נדרש על ידי המומחה כיום, לעומת שעות העבודה שהוערכו על ידו אומר, כי מדובר בתוספת משמעותית ביותר, למעשה - בהכפלת השעות.

גם אם ניתן להבין את הקושי להעריך מראש, באופן מדויק, את מספר השעות שיידרש לשם הכנת חוו"ד, בעיקר כשמדובר בהיקף גדול של מסמכים ושל עבודה, שעות עבודה במספר כפול מזה שהוערך אינו מצוי בתחום ציפיית צדדים ואינו מצוי במתחם הסבירות. לפיכך, אין מקום לאשר למומחה תשלום עבור כל השעות המפורטות בבקשתו, אך בשים לב לאמור לעיל ולהיקף העבודה, יש מקום להוסיף סכום מסוים.

בהביאי בחשבון את כל האמור לעיל, אני מאשרת למומחה, בנוסף לסכומים שכבר שולמו לו, שכ"ט נוסף בסך כולל של 19,000 בתוספת מע"מ כחוק.

ב הסכום כולו ישולם על ידי הנתבעות, בשלב זה - בחלקים שווים ביניהן.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ה, 23 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.