הדפסה

אחמד נ' "אחדות"ביח"ר לטחינה חלבה וממתקים בע"מ

14 יוני 2013
לפני:
כב' השופט אורן שגב

התובע:
בלאל יונס
ע"י ב"כ: עו"ד עו"ד מסארווה האשם

-
הנתבע:
אחדות בית חרושת לטחינה חלבה וממתקים בע"מ ח.פ. 510065204
ע"י ב"כ: עו"ד ירון סייגרד

החלטה

בפני מספר בקשות זהות לתיקון כתבי התביעה .
התובעים המבקשים את התיקון הם:
עלי עבדאללה עודה בס"ע 13379-09-10, 34972-10-10;
מחמוד יונס בס"ע 13383-09-10, 42706-07-11;
איברהים יונס בס"ע 13385-09-10, 42720-07-11;
מיסרה אעמר בס"ע 13389-09-10, 42642-07-11;
עלי נאצר בס"ע 13393-09-10, 42672-07-11;\
מחמד עלי אבו טהה בס"ע 13395-09-10, 34951-10-10;
עלי צדקי יונס בס"ע 13399-09-10, 42728-07-11;
תייסיר סאלם אחמד בס"ע 13403-09-10, 42698-07-11;
מאג'ד עומר בס"ע 11145-10-10, 13407-09-10;
בהאא איברהים עודה בס"ע 13412-09-10, 42746-07-11;
(להלן: "המבקשים").

התיקון המבוקש נוגע לרכיבי הפרשי שכר מינימום וגמול עבודה בשעות נוספות. הצורך בתיקון כעת נובע מהעובדה ש דוחות הנוכחות של התובעים התקבלו לידם רק לאחר הגשת כתב התביעה , ולאחר שכל נסיונות הפשרה רבים שנעשו, לא צלחו.

הנתבעת בתגובתה טוענת כי דין הבקשה להידחות, וזאת משום שעם הגשת כתב ההגנה, לפני למעלה משנתיים, היא צרפה את כל תלושי השכר ודוחות הנוכחות של התובעים ו התובעים לא נתנו הסבר מדוע במשך כל אותה תקופה בה מתקיימים הליכים מקדמיים, לא ביקש ו הם לתקן את כתב התביעה. מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי הגשת כתב התביעה המתוקן כעת תגרום לבזבוז זמנו של בית הדין.
לאחר שעיינתי בבקשות ובתגובה להלן , הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, וזאת מן הטעמים שלהלן:
בהתאם לתקנה 41 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, תיקון כתב טענות יכול ויורשה על ידי בית הדין בכל שלב משלבי הדיון.
ככלל, נוקט בית הדין לעבודה בגישה ליברלית בבקשות לתיקון כתב תביעה, וייעתר להן מקום בו הבקשה אינה לוקה בשיהוי, הוגשה בתום לב, הנזק לצד האחר ניתן לפיצוי בכסף ובנסיבות שבהן יהיה תועלת בתיקון לבירור הפלוגתאות. (ראו: בר"ע 14760-03-12 אפלברג עמוס נ' מכון היהלומים הישראלי בע"מ IDI. ניתן ביום 15 יולי 2012)
בעניינו, בקשת התובע ים הוגש ה לאחר דיון קדם המשפט ולפני דיו ן ההוכחות ו התיקון המבוקש נוגע לחישוב הפרשי שכר מינום והוספת עילה של עבודה בשעות נוספות.
תיקון כתב התביעה יאפשר להעמיד את המחלוקת שבין התובעים לנתבעת על מלוא סכומה, ובשל כך יש לאפשר את התיקון המבוקש. יחד עם זאת, ועל פי ההלכה יש לחייב את התובע בהוצאות התיקון. אלא, שבמסגרת הבקשה דנן, הצדדים חלוקים בנוגע למועד בו הועברו לידי התובעים דוחות הנוכחות, שעל בסיסם מבוקש התיקון כעת.
ברי, כי במסגרת הבקשה, אין בפני בית הדין הראיות בנוגע למועד קבלת אותם דוחות, ולמועד זה עשויה להיות השפעה על פסיקת ההוצאות.
אשר על כן, ומשהצדדים לא השכילו לסיים את התיק בפשרה ויש צורך לשמוע ראיות, הרי שסוגיה זו תוכל להתברר במסגרת חקירות הצדדים, ובהתאם יוכל המותב לשקול את שאלת ההוצאות בגין התיקון המבוקש.
סיכומו של דבר – הבקשה מתקבלת.
כתבי התביעה המתוק נים מתקבל ים לתיק .
הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן מטעמה ביחס לכל אחד מכתבי התביעה המתוקנים , בתוך 30 יום מהיום.
בשל האמור לעיל בהחלטתי, איני עושה בשלב זה צו להוצאות, ואולם הצדדים יהיו רשאים, בתום שלב ההוכחות, לטעון גם בעניין זה בפני המותב שבפניו יתברר התיק.
בנוסף לאמור לעיל, לאור כשלון הליך הגישור, הנני מורה כדלקמן:
הצדדים מוזמנים לישיבת קדם משפט ביום 20.06.13 בשעה 13:00.
לאור מורכבתו של התיק מבחינה עובדתית, ולאור העובדה שיומנו של בית הדין עמוס לעייפה, אין אפשרות לקבוע מועד להוכחות לפני חודש אפריל 2014 ועל כן, ייעשה נסיון גישור ע"י בית הדין בניסיון אחרון לסיים את התיק בפשרה , באופן שתיחסך שמיעת ראיות. ב"כ הצדדים יידרשו אפוא לדווח על הפלוגתאות שנותרו בעינן לאחר הליך הגישור.
מטעם התובעים, יתייצבו לדיון 3 נציגים נבחרים מטעמם וכן יתייצבו נציג/ים מוסמך/ים מטעם הנתבעת.
ככל שנדרשים זימונים לצורך התייצבותם של נציגי התובעים לדיון , יודיע על כך ב"כ התובעים והמזכירות תפיק זימונים בהתאם לפרטים שימסור ותשלח אותם בפקס למשרדו של ב"כ התובעים.

המזכירות תשלח החלטתי זו בפקס לב"כ הצדדים בהקדם.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ג, (12 יוני 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.