הדפסה

אחלייל נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

לפני: כב' הרשם איתי אדרת

התובע:
אחמד נצרי אחלייל, (ת.ז. - XXXXXX687)

-

הנתבעת:
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ, (ח.פ.-510500242)

<#2#>
נוכחים:
התובע וב"כ עו"ד רסמי זחאלקה
ב"כ הנתבעת עו"ד ענת אלמוג בוארון ומר יצחק רוזנברג – מנהל משאבי אנוש בנתבעת
גב' סכסך ענאן - מתורגמנית לשפה הערבית

פרוטוקול

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי הגענו להסכם לסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הנתבעת תשלם לתובע סך של 23,500 ₪ וזאת עד ליום 03/11/2013.

2. הסכום ישולם בהמחאה בסך של 23,500 ₪ שתירשם לפקודת ב"כ התובע ותשלח באמצעות דואר רשום ל כתובת משרד ב"כ התובע כמפורט בכתב התביעה.

3. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

4. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________
התובע וב"כ נציג הנתבעת וב"כ

<#5#>
פסק דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח – 2008.

<#3#>

ניתן והודע היום כ"ט תשרי תשע"ד, 03/10/2013 במעמד הנוכחים.

איתי אדרת, רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון
הוקלד על ידי שמחה ורון