הדפסה

אחים סמאר, שווק פרות וירקות, תמרה בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ

לפני
כב' הרשמת הבכירה ליאת דהן חיון

תובעת

אחים סמאר, שווק פרות וירקות, תמרה בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד מ.סמאר

נגד

נתבעת

בזק בינלאומי בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אסף הדני

פסק דין

ב"כ הצדדים הסמיכוני ליתן פסק הדין לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט[נוסח משולב] התשמ"ד- 1984, על סמך כתבי הטענות שבתיק ולאחר שטענו טענותיהם בע"פ והגישו סיכומיהם בכתב.

שמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם ובמוצגים שהגישו הצדדים ושקלתי את כלל השיקולים שבית המשפט רשאי לשקול בפוסקו לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט, על יסוד כל אלה, ובהתאם להסכמת הצדדים כאמור לעיל, אני מקבלת את התובענה בחלקה ומחייב ת את הנתבעת, לשלם לתובע ת לסילוק מלא וסופי של כל טענותיה סך של 13,528 ₪ . ס כום זה כולל הן את סכום ההחזר ואת הפרשי ההצמדה והריבית.
לסכום הפסוק יתווסף סך של 379 ₪ בגין הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ .

הסכומים ישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

לאור אופי ניהול ההליך ניתן פטור ממחצית שנייה של אגרה.

ניתן היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.