הדפסה

אזרח אריתריאה אשרת שהייה מספר נ' טלאוריס קפה בע"מ ואח'

13 אוקטובר 2014

לפני:

כב' הרשם אלעד שביון

התובע:
FISAHAVE HABTEGABRIEL אשרה 4628/88119
ע"י ב"כ עו"ד אבישי סגל
-
הנתבעות:
1. טלאוריס קפה בע"מ ח.פ. 514548106
ע"י ב"כ עו"ד יהודה עידו דמארי
2. ד.א.מ מאגרי אנוש בע"מ ח.פ. 515245124 (בפירוק)

פסק דין

1. ביום 6.10.14 התקיים דיון בתיק שבנדון אליו הנתבעת 1 לא התייצבה.

2. מעיון במאגר הממוחשב עולה, כי ב"כ הנתבעת 1 קיבל ביום 21.7.14 זימון כדין לדיון שנקבע ליום 6.10.14.

3. בנסיבות אלו ולאור אי התייצבותה של הנתבעת 1 לדיון על אף שזומנה אליו כדין, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת 1 וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. לפיכך הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. גמול עבור עבודה בשעות נוספות בסך 1,092 ₪.
ב. דמי חגים בסך 576 ₪.
ג. פדיון חופשה שנתית בסך 2,016 ₪.
ד. פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה בסך 1,789 ₪.
ה. תמורת הודעה מוקדמת בסך 2,016 ₪.
ו. פיצויי פיטורים בסך 4,464 ₪.
ז. פיצוי בגין היעדר שימוע בסך 4,464 ₪.
5. לסכומים האמורים לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 11.7.12 ועד למועד התשלום בפועל.

6. כמו כן הנתבעת 1 תשלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, אחרת ישאו הס כומים הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

7. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ט תשרי תשע"ה, (13 אוקטובר 2014) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .