הדפסה

אזולאי נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בפני כב' השופט אריאל חזק
בענין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובענין:
אילנית אזולאי , ת.ז. XXXXXX741
להלן: "החייב/החייבת"

ובענין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

נוכחים:
החייבת וב"כ – עו"ד דינצ'י - פרובונו
ב"כ הכונ"ר – עו"ד אהוד בר
ב"כ הנושה מזרחי טפחות [אגף טפחות] – עו"ד יוסי תורגמן
ב"כ הנושה מזרחי טפחות – עו"ד גליקו

<#1#>

פרוטוקול

ב"כ החייבת:
קיבלתי הצעה מחברתי, אני יודע שהבנק מחזיק כספים. דובר שמתוך החלק של מרשתי שיש אצל הבנק יועבר 70,000 ש"ח והיא תקבל את צו ההפטר והיתרה תועבר לידיה.
אני מסכים להצעה זו. אנחנו נותנים 70,000 ₪ לקופת הכונ"ר. אני מתעקש שמדובר ב-70,000 ₪ ולא 75,000 ₪.
ה-5,000 ₪ למרות שזה לא נראה סכום גדול, מדובר בחייבת שנושאת בחוב, כאשר כפי שהוכחתי החבות כלל לא שייכת לה. אחרי כל כך הרבה שנים שהיא עומדת בהסדר, הבנק לא ייפול מ-5,000 ₪ וזו הייתה ההצעה המקורית.

ב"כ הנושה:
בדיון האחרון נאמר לנו שאמנם נושים לא מקבלים דיבידנט של 100% יחד עם זאת כשנושים מסתפקים בפחות מדובר בכורח, אבל פה אנחנו מחזירים לחייבת. אני לא חושבת שיש מקום מעבר ל-75,000 ₪ וחבל שצריך להתדיין מחדש על הענין.

ב"כ החייבת:
אני סבור שזו טעות לגבי הענין של ה-75,000 ₪. יחד עם זאת אני מסכים לכך.

ב"כ הצדדים:
אנו נסכים, מבלי שכל צד יודה בטענות הצד השני, יקבל בנק מזרחי טפחות בע"מ מתוך חלקה של החייבת בכספים שהועברו לכונ"ר, סך של 75,000 ₪ בלבד, בגין נשייתו הרגילה, וכנגד כך תזכה החייבת להפטר. יתרת הכספים שבקופת הכונ"ר לאחר קבלת שכ"ט הכונ"ר תועבר לידי החייבת.

ב"כ הכונ"ר:
אנו נודיע עמדתנו בתוך 21 יום באשר לבקשת ב"כ החייבת, ששכר טרחתנו ייגזר מתוך הסכום שעמד בקופה בטרם העברת הכספים מן הבנק, קרי סך של 26,000 ₪.

ב"כ החייבת:
דווקא בגלל שיש הסכמה מול נושה, במקרה אחר אם הייתי מעביר כסף ישירות, שכ"ט של הכונ"ר היה ממה שהצטבר בקופה.

ב"כ הכונ"ר:
מה שדווח לי, ההצעה היא שלא רק נושה אחד יקבל.

ב"כ החייבת:
ההסכמה צריכה להיות על פי המתווה היום, על פי הסכום שיש היום בקופה.

ב"כ הכונ"ר:
אני מסכים לכך שהבנק יקבל 75,000 ₪, החייבת תזכה לדיור חלוף בסך היתרה שבין הכספים שהוחזקו על ידי הבנק לבין הכספים שיקבל הבנק בניכוי שכר טרחתנו, יתרת הנושים, שסך נשייתם מגיעה ל-35,557 ₪ יתחלקו בסך של 28,800 ₪, כאשר שכ"ט ייגבה מחלקה של החייבת בסכום שהועבר מהבנק.

ב"כ הצדדים:
מסכימים לדברי הכונ"ר.

<#2#>
החלטה

כנגד החייבת הוצא צו כינוס ביום 28/09/2008 ובו חויבה לשלם סך של 500 ₪. סך תביעות החוב שאושרו בענין החייבת עומד על 142,527 ₪ וסכום זה כלל את תביעתו של בנק מזרחי טפחות שאושרה בסך של 107,000 ₪. בקופת הכונ"ר נצבר סך של כ- 26,800 ₪.

מתוך תסקיר הכונ"ר שהוגש ביום 1/11/2012 עלה כי דירת החייבת נמכרה בסך של 960,000 ₪, לאחר סילוק יתרת חוב המשכנתא לבנק הזוכה והוצאת שכ"ט כונס, נותר היתרה בסך של 280,000₪, אשר מחציתה היתה שייכת לחייבת.

כן עולה מתוך הדו"ח כי מחישוב שערך ב"כ הכונ"ר שהביא בחשבון הפחתת תשלום לעיריית ערד ששולם בינתיים, עולה כי לחייבת מגיע סך של כ-124,000 ₪ בגין חלקה בדירה.

לאחר שנתקיימו דיונים בטענות בנק מזרחי טפחות לכך שהוא זכאי לקזז מתוך חלקה של החייבת סכום אותו הייתה חייבת כערבה לבנק, הגיעו בנק מזרחי טפחות והחייבת באישור הכונ"ר להסכמה, לפיה, מתוך הסך האמור יזכה בנק מזרחי טפחות ל-75,000 ₪ ויתרת הסכום תועבר לחייבת בגין דיור חלוף.

בהתאם להסכמה, יזכו יתר הנושים להתחלק בסכום שהופקד על ידי החייבת ושכ"ט הכונ"ר יילקח מתוך הסך שהועבר על ידי הבנק לחייבת, וסכום השכ"ט ייקבע לאחר קבלת העמדה של הכונ"ר.

מכלל נסיבות הענין ולאור ההסכמות האמורות, מצאתי לנכון ליתן לחייבת הפטר.

הכספים שבקופה יחולקו לנושים בהתאם למתווה שצוין לעיל, ואשר עליו הסכימו הצדדים.

שכ"ט הכונ"ר ייקבע לאחר שהכונ"ר יביע עמדתו וב"כ החייבת יגיב לעמדת הכונ"ר.

תשומת לב הכונ"ר לכך שמדובר במקרה ייחודי, ולפיכך, נראה כי טוב יעשה כונ"ר אם בהצגת עמדתו באשר לשכ"ט החייבת יביא בחשבון גם את מצבה של החייבת. מובן שאין באמירה זו כדי לקבוע כל מסמרות באשר לגובה שכ"ט שייפסק בסופו של דבר לכונ"ר.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' סיון תשע"ג, 13/05/2013 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט

הוקלד על ידי פרחיה יבגני.
הוקלד על ידי גאולה סויסה