הדפסה

אזולאי נ' המוסד לביטוח לאומי

18 יוני 2014
לפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
שלמה אזולאי
ע"י ב"כ: עו"ד עופר כהן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אסיל סאלח

החלטה
לפנינו תביעתו של התובע להכיר בפגיעה בגב תחתון, כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995.
בהחלטתנו מיום 7.11.2013 מונה ד"ר גיא מורג, אורתופד, לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בעניין הקשר הסיבתי בין אירוע הנפילה לבין כאבי גב תחתון מהם סובל התובע.
בתאריך 29.12.13 התקבלה בבית הדין חוות דעתו של המומחה - חוות דעת מיום 17.12.13 (להלן- "חוות הדעת הראשונה"), ובהמשך ניתנה על ידנו החלטה המורה על הפניית שאלות הבהרה למומחה אשר התבקשו מטעם התובע.
המומחה השיב לשאלות ההבהרה בחוות דעתו מים 1.4. 14 (להלן- " חוות הדעת השנייה").
לפיכך, בתאריך 11.5.14 ניתן צו לסיכומים והצדדים הגישו סיכומיהם.
בבואנו לכתוב את פסק הדין בתיק, ולאחר עיון בחוות הדעת מטעם המומחה, מצאנו כי חוות הדעת אינן חד משמעיות, ולפיכך אנו סבורים כי טרם יינתן פסק הדין ראוי כי תופנה אל המומחה שאלת הבהרה נוספת. נבאר להלן.
בהחלטת בית הדין מיום 7.11.13 הופנו אל המומחה מספר שאלות, וביניהן נשאל המומחה האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 25.3.2011 לליקוי בגב התחתון ממנו סובל התובע, כאשר הודגש כי גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 25.3.2011 משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
בתשובותיו לשאלה זו בחוות הדעת הראשונה קבע המומחה, בין היתר, "סבירות גבוהה כי הליקויים הנ"ל הינם ליקויים הקיימים שנים רבות, לציין אירועים של כאבי גב תחתון ב-2004 ו-2007, כמו כן הממצאים הנ"ל אינם ממצאים המאפיינים חבלה, אלא ממצאים כרוניים.
על פי התיק הרפואי אינני מוצא קשר נסיבתי בין החבלה לליקויים בעמוד השדרה המותני".
מנגד, בתשובתו לשאלה 2.5 בחוות הדעת השנייה קבע המומחה כי "ייתכן ונגרמה החמרה בכאבי גב תחתון שהיו טרם האירוע" .
הנה כי כן, מחד קבע המומחה בחוות הדעת הראשונה כי אין קשר סיבתי בין החבלה לליקויים (כאשר צוין בשאלה שהופנתה אליו כי גם החמרת מצב הליקוי משמעה קשר סיבתי בין השניים ) בעוד שמאידך, בחוות הדעת השנייה קבע המומחה כי ייתכן ונגרמה החמרה בכאבי הגב התחתון מהם סובל התובע בגין האירוע.
לאור האמור, אנו סבורים כי יש צורך בהבהרה מטעם המומחה בעניין זה.
לפיכך, אנו סבורים כי יש להפנות אל המומחה שאלת הבהרה כדקלמן:
"בשאלה בסעיף 14 אשר הופנתה אלייך בהחלטת בית הדין מיום 7.11.13 התבקשת לקבוע בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 25.3.2011 לליקוי בגב התחתון ממנו סובל התובע?
כאשר הודגש כי גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 25.3.2011 משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.

בתשובתך לשאלה זו, בסעיפים 6 ו- 7 לחוות דעתך הראשונה מיום 17.12.13, קבעת "סבירות גבוהה כי הליקויים הנ"ל הינם ליקויים הקיימים שנים רבות, לציין אירועים של כאבי גב תחתון ב-2004 ו-2007, כמו כן הממצאים הנ"ל אינם ממצאים המאפיינים חבלה, אלא ממצאים כרוניים.
על פי התיק הרפואי אינני מוצא קשר נסיבתי בין החבלה לליקויים בעמוד השדרה המותני".

לאחר קבלת חוות דעתך הראשונה הופנו אלייך שאלות הבהרה בהחלטת בית הדין מיום 17.2.14.
בתשובתך לשאלה שבסעיף 2.5 לשאלות ההבהרה, בחוות דעתך מ יום 1.4.14, קבעת כי " ייתכן ונגרמה החמרה בכאבי גב תחתון שהיו טרם האירוע".
לפיכך אנא השב, האם האמור בחוות הדעת השנייה משנה קביעתך בחוות הדעת הראשונה בדבר הקשר הסיבתי בין האירוע לליקויים מהם סובל התובע? היינו- האם לאור האמור בחוות דעתך השנייה ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 25.3.2011 לליקוי בגב התחתון ממנו סובל התובע, לרבות ההחמרה בכאבי הגב? "

ככל שיש לצדדים התנגדות להעברת שאלת הבהרה זו למומחה, על אותו צד להגיש תגובתו לבית הדין עד ליום 9.7.14.
לעיוני ביום 13.7.14.

ניתנה היום, כ' סיוון תשע"ד, (18 יוני 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.