הדפסה

או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ ואח' נ' די אס איי - תעשיות סיליקה דימונה בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

  1. או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ
  2. או.פי.אס.אי (אס.סי.אס) בע"מ

נגד

נתבעים

  1. די אס איי - תעשיות סיליקה דימונה בע"מ
  2. רונן אלכסנדר פלד
  3. נעים בצון

החלטה

תיק זה הועבר לטיפולו של מותב זה.

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים בפניי ביום 24.6.2015, בשעה 14:00.

על בעלי הדין להתייצב לדיון באופן אישי.

במידה ואחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

לקראת ישיבת קדם המשפט הנני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת עד ליום 17.5.2015.

כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר דיון ענייני, יש להגיש את בקשות הביניים בהקדם האפשרי לאחר שהתעוררה עילת הבקשה ולכל המאוחר עד ליום 31.5.2015.

בעלי הדין, או באי כוחם, ככל שהם מוצגים, יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.

פגרות בתי המשפט הינן במניין הימים שנקבעו בהחלטה זו, ואין בהן כדי להאריך את המועדים.

מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין עותק ההחלטה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום, ט"ו ניסן תשע"ה, 04 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט