הדפסה

אור - גז צובר בע"מ נ' משק תורגמן רויה בע"מ ואח'

בפני כב' השופט יהושע רטנר

התובעת
אור - גז צובר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סח שאדי

נגד

הנתבעים

  1. משק תורגמן רויה בע"מ
  2. אסף תורג'מן

ע"י ב"כ עו"ד מנחם אברהם

הודעה

בהתאם להנחיית כב' השופט הדן בתיק, ניתנת בזאת הודעה כלהלן:

1. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 4.5.16 שעה 09:00.

2. צד אשר מתכוון להגיש בקשה כלשהי, יעשה זאת לפחות 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט על מנת שאפשר יהיה לדון בה בישיבה זו.

3. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.

4. הודעה זו נערכה ע"י עו"ד איתמר ב. לנדאו, עוזר משפטי של כב' השופט רטנר. במידת הצורך הצדדים רשאים להגיש בקשה ביחס להודעה זו והיא תובא בפני השופט.

ניתנה היום, כ"ו חשוון תשע"ו ( 08 נובמבר 2015).