הדפסה

אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח' נ' טרזי

בפני
כבוד ה שופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

  1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ
  2. עינבל אור גרינפלד

נגד

משיבים

דוד טרזי

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופטת גזית מבית משפט השלום בתל אביב מיום 14.6.15 שלא למחוק את המבקשת עינבל אור מכתב התביעה שהוגש נגדה ונגד החברה אור סיטי נדל'ן -להלן החברה על ידי המשיב וסבה על דרישתו לתשלום דמי תיווך.

ברור מההחלטה נושא הבר'ע כי ערכאה קמא מצאה שאין באפשרותה להורות על מחיקת המבקשת מכתב התביעה מבלי לברר את שאלת היריבות בראיות אל נוכח הנטען בכתב התביעה וטענות המבקשת , או במילים אחרות אל נוכח הפלוגתאות הניצבות בפניה.

החלטה זו מצויה בשקול דעת רחב של ערכאה קמא ואין בפני סיבה של ממש להתערב בשקול דעת זה היות ולא נמצא בו פגם זועק מן הסוג המחייב התערבות.

ממילא הוגשה הבר'ע בנגוד להלכה השוררת ובנגוד למושכלות ראשונים לפיהן השגות בעלי הדין על החלטות ביניים של ערכאה דיונית יידונו ככלל במסגרת ערעור על פסק הדין זאת למעט אותם מקרים נדירים בהם עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה בשלב הערעור על פסק הדין עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים עלולה לגרום לנזק של ממש או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי. ראו בין השאר תרכובות ברום בע'מ נגד הדס חצב ואחרים.

אין בפי המבקשת להראות כיצד נימנה עניננה על או תם חריגים. ובמיוחד שעה שאם יתברר בסופו של יום שצורפה שלא כדין, ניתן יהיה לפצותה בהוצאות הולמות ובפרט שעה שיש להניח בהסתמך על הנטען בכתב התביעה כי המבקשת תצטרך מן הסתם להשתתף בהליך כדי להדוף גם את הנטען כנגד החברה.

הבר'ע נדחית.

לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות מעבר ל10.000 שח שישולמו למשיב בחילוט הערבון שהופקד עלי ידי המבקשת על פירותיו.

הערבון שהפקידה החברה יוחזר לה הגם שלא היה מקום מצידה להגיש בר'ע זו.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.