הדפסה

אור-חי קוסמינסקי נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח'

בפני
כב' השופטת עדי חן-ברק

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אסתר אור-חי קוסמינסקי, ת"ז XXXXX755
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ענבל בית הלחמי
להלן: "המנהלת המיוחדת"

החלטה

לאחר עיון בבקשת החייבת ובתגובת המנהלת המיוחדת אני נעתרת לבקשה בכפוף לתנאים הבאים:

א. החייבת תמציא אחת לחודשים למשרדי הכונ"ר דו"ח רו"ח \ יועץ מס שיכלול:
- דו"ח פעילות כספית לתקופה הרלבנטית.
- העתקי דיווחים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לתקופה.
- דו"ח מלאי מפורט לתקופה האמורה.
- דו"ח על התקשרויות בחוזי עבודה חדשים בצרוף החוזים עצמם.

ב. כל הוצאות פעילות העסק, לרבות תשלום המיסים המתחייבים בגין פעילות העסק, ישולמו ע"י החייבת מבלי שיפגע התשלום החודשי בו חויבה במסגרת הליך הפש"ר.

ג. החייבת תנהל עסקה על בסיס מזומנים. לחילופין – תפעיל העסק באמצעות חשבון בנק שאינו מצוי ביתרת חובה, לא תצור יתרת חובה בחשבון זה במהלך עבודתה ולא תמשוך שיקים. החייבת תמציא את אישור הבנק על קיום המגבלות האמורות וכן תמציא מידי חודשיים תדפיס המפרט פעולות שנעשו בחשבון.
החייבת תהיה מנועה מכיסוי יתרת חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק, וכן בתשלום כלשהו לספק\ ו\או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם מועד הגשת הבקשה לפש"ר, שכן פעולה זו משמעותה העדפת נושים והיא אסורה עפ"י הוראות הפקודה.

ד. החייבת לא תעסיק עובדים בשכר.

ה. החייבת תמציא אישור רשויות המס כי נמסרה להם הודעה בדבר מתן צו כינוס ועל רצונה להמשיך ולעבוד כעצמאית.

תשומת לב החייבת- אי עמידה בתנאים אלו עלולה להוביל לביטול הליכי הפש"ר.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ה, 31 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.