הדפסה

אורינג נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ואח'

התובע
דוד אורינג
ע"י ב"כ עו"ד י' גוטליב

נ ג ד

הנתבעות
1.אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
2.מגה קמעונאות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יורם קמין ואח'

החלטה

1. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ולאור הפער בחוות הדעת שהוגשו על ידי הצדדים לקשר הסיבתי ולנכותו של התובע, הנני ממנה בזה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' ברוך שפירא, ת.ד. 1037 רעננה 43110, טל. 09-XXXX145, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיארטריה להלן:"המומחה").
המומחה מתבקש להגיש חוות דעת לעניין מצבו הרפואי של התובע עקב האירוע הנדו ן בתיק זה, ובמיוחד י קבע:
א. האם קיים קשר סיבתי בין מצבו של התובע לאירוע הנטען;
ב. האם נגרמה נכות זמנית עקב האירוע - אם כן באיזה שיעור ולאיזו תקופה.
ג. האם קיימת נכות צמיתה - אם כן - מה שיעורה.
ד האם יש לצפות לשינוי במצב בעתיד (שפור או החמרה).
ה. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, אם כן מה סוגי הטיפולים ומה עלותם המשוערת.
ו. האם נגרמו לתובע מגבלות תפקודיות כתוצאה מהתאונה - במיוחד בשים לב לעבודתו/עיסוקו. אם כן - מהן.

2. שכרו של המומחה בסך של 7,000₪ בצירוף מע"מ (סה"כ 8,260 ₪) , ישולם בשלב זה על ידי התובע והנתבעות בחלקים שווים.
לצורך הבטחת שכרו של המומחה י פקידו התובע ו הנתבעות בקופת בית המשפט, בתוך 30 ימים מהיום, סך של 4,130 ₪ כל אחד .
המומחה י בדוק את התובע רק לאחר שיומצא לו על ידי ב"כ הצדדים אישור כי הופקד הסכום האמור.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה וכן לצדדים אחרים, בתוך 15 יום לאחר הפקדת הפיקדון האמור, תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתם הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות הדעת של המומחים מטעמם.

4. לצורך קביעת ממצאיו יעיין המומחה במסמכים הרפואיים שיועברו אליו כאמור וכן יבדוק את התובע במועד שיקבע על ידו בתיאום עם ב"כ התובע.

5. המומחה ימציא חוות דעתו לבית המשפט וכן במישרין לב"כ הצדדים בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו, אלא אם כן יודיע לבית המשפט כי נחוץ לו פרק זמן נוסף כפי שיפורט.

6. שאלות הבהרה תופנינה למומחה בתוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת.

7. המזכירות תשלח העתק החלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים.

9. התיק יובא לעיוני ביום 30.8.15.

המזכירות תשלח העתקים לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ה, 07 מאי 2015, בהעדר הצדדים.