הדפסה

אורידיקי בע"מ ואח' נ' דיאנה ביח"ר לנעליים בע"ם נעלי קיטי

תיק ערעור אזרחי 10677.03.15
מספר בקשה: 6
בפני:
כבוד ה שופט העמית גדעון גינת

המערערות:

  1. אורידיקי בע"מ
  2. רבקה ברון

נגד

המשיבה:

דיאנה ביח"ר לנעליים בע"מ, נעלי קיטי

בשם המערערות: עו"ד ישי ביינרט
בשם המשיבה: עו"ד רונן גריסרו
החלטה

אינני סבור כי ניתן לראות בבקשה לשחרור דמי שכירות מהתקרה המירבית, בה דן בית-משפט השלום, משום תביעה ששווי נושאה ביום הגשתה לא עלה על 300000 ₪, במובן סעיף 39(ב)(9)(א) לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. בנסיבות אלה אמור לחול הכלל לפי סעיף 37(א)(2) לחוק הנ"ל במובן זה שהערעור על פסק-דינו של בית-משפט השלום במקרה כזה ידון בבית משפט מחוזי בשלושה.
אחרי שקבלתי את עמדות באי-כוח בעלי-הדין בענייננו, אני מורה על קביעת הערעור בפני הרכב של שלושה שופטים. המזכירות תדאג לגביית עירבון בערעור, ולניתוב התיק (לאחר השלמת העירבון) , בהתאם.
ניתנה היום, י' כסלו תשע"ו, 22 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.