הדפסה

אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' סובריין נכסים בע"מ ואח'

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

ובעניין: אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יואל פרייליך

ובעניין: אדוין כהן
ע"י ב"כ עוה"ד רמי קוגן ואח'

המבקשים

ובעניין: סובריין נכסים בע"מ
החברה

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה; לאור הסכמת החברה והדחיפות הנטענת, אני מורה כדלקמן:

הנני ממנה את עוה"ד גיא גיסין ורמי קוגן לתפקיד מפרקים זמניים של חברת "סובריין נכסים בע"מ".

סמכויותיהם: לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי החברה בכפוף לכל דין וכאמור בסעיפים א-ב, ה ו- ח לבקשה.

ככל שתתבקש העסקת של עובדים או נותני שירותים לחברה, יפנו המפרקים הזמניים לבית המשפט. יודגש שאין באמור כדי להסמיך מימוש נכסים.

דו"ח ראשון על פעולותיהם יוגש תוך 14 יום ולאחר מכן מידי 30 יום.

המינוי כפוף ל:

  1. הפקדת התחייבות אישית של המפרקים הזמניים, כל אחד ע"ס 100,000 ש"ח.
  2. הפקדת התחייבות של כל אחד המבקשים, כל אחד על סך 200,000 ₪.

הואיל והבקשה היא בהסכמה, לא ראיתי צורך לקבל תגובה ולקבוע את הבקשה במעמד הצדדים.

המבקשים ימציאו את הבקשה וההחלטה לחברה, לרשם החברות ולכנ"ר, וכן ידאגו לפרסומים כדין.

המזכירות תקבע את בקשת הפירוק לדיון לפי היומן.

המזכירות תודיע למבקשים טלפונית את החלטתי.

ניתנה היום, כ"ב אדר ב תשע"ד, 24 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.