הדפסה

אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' ב.ס.ר אירופה בע"מ ואח'

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

בעניין: ב.ס.ר אירופה בע"מ

בעניין: עו"ד גיא גיסין
ממשרד עוה"ד גיסין ושות'

עו"ד רענן קליר
ממשרד עוה"ד קליר-בנימיני

עו"ד יצחק יונגר
ממשרד עוה"ד פרידמן, יונגר ושות'
המנהלים המיוחדים

בעניין: מר איתן אלדר
מר רועי גיל
מר נחשון קויתי
ע"י משרד עוה"ד ברקמן, וקסלר, בלום ושות'
בעלי השליטה

בעניין: מר נחמיה למלבאום
גב' חיה למלבאום
מר מריה סגל
ע"י משרד עוה"ד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל
בעלי העניין

בעניין: כונס הנכסים הרשמי

פסק דין

לפני בקשה לפסיקת שכ"ט ביניים למנהלים המיוחדים של החברה שבכותרת. עניינה של הבקשה היא לגבי פעילות המנהלים המיוחדים בניהול נכס עיקרי של החברה שהוא קניון בעיר לימסול בקפריסין בתקופה מאז צו הפירוק ועד ליום 20.7.13 .

בהתאם להחלטת בית המשפט, אושר למנהלים המיוחדים לנהל את הקניון. בבקשה מפרטים המנהלים המיוחדים את פועלם תוך שמפנים לדוחות שונים שהוגשו בעניין, לביקורים שערכו בקניון, לפגישות שערכו עם שורת גורמים וכן לצע די התייעלות שננקטו על ידם. עוד פרטו המנהלים המיוחדים את ההתנהלות לה נדרשו למול הקבלן שבנה את הקניון, פעילות מול הבנקים המממנים ולהצלחות כתוצאה מפועלם.

הכנ"ר בתגובתו פרט את הנתונים השונים בקשר להליך. בין אלה פרטים לסכומים שבקופת הפרוק, היקף החובות הנטענים, השכר ששולם על בסיס שעות עבודה בעבור הפעילות הכללית של בעלי התפקיד.

באשר לקניון הבהיר הכנ"ר שהכספים טרם הועברו לקופת החברה כדיבידנד או כדמי ניהול וספק אם הדבר יתרחש ולמצער בעת הקרובה, ובשים לב שעסקינן בחברות נכדה.

מחזיקי אג"ח שהם הנושים העיקריים החליטו באספה מיום 7.1.14 לתמוך בבקשה ומס הכנסה, נושה אף הוא, השאיר את הבקשה לש קול דעת בית המשפט. הכנ"ר הסתייג מעמדת מחזיקי האג"ח, בין היתר שאסיפת מחזיקי אג"ח התקבלה ברב של 51% בלבד וכן שלא ניתנה הנמקה לפסיקת שכר שלא על פי התקנות.

הצדדים הודיעו כי הסכימו להכרעת בית המשפט בפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984, ללא הנמקה על יסוד כתבי הטענות בבקשה.

לאור ההסכמה לפסיקה כאמור, לא נדרשתי לפרט את מלוא טענות הצדדים.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם, ולאור ההסכמה למתן פסק דין בפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט תשמ"ד – 1984 ללא הנמקה, ניתן בזאת פסק דין כדלקמן לפיו המנהלים המיוחדים זכאים לשכר בסך 177,000 ₪.

ניתן היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את העתק פסק הדין לצדדים.