הדפסה

אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' א. לוי השקעות ובנין בע"מ ואח'

בעניין: א.לוי השקעות ובנין בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד עו"ד מיתר ליקוורניק גבע& לשם ברנדווין

ובעניין: 1. אורורה פידלטי חברה לנאמנ ות בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ד')
2. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ה')
3. רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ו')

ובעניין: רשות ניירות ערך

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

ובעניין: רו"ח יצחק עידן - המומחה

החלטה

לאחר עיון בבקשה, על המבקשת לפרסם הודעה על הגשת הבקשה, לאור אישור ההסדר באסיפות, וכקבוע בתקנה 33 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) התשס"ב-2002 (להלן: "התקנות").

התנגדויות יוגשו בתוך 10 ימים מהמצאת הבקשה, וכקבוע בתקנה 34 לתקנות.

המזכירות תשגר את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ללא קשר, על המבקשת להעביר את הבקשה לרשות ניירות ערך ולבורסה, וזאת ביו היתר לאור האמור בסעיף 20 לבקשה.

תזכורת מזכירות לעוד 30 יום.

ניתנה היום, כ"ג חשון תשע"ד, 27 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.