הדפסה

אורבך נ' אורבך סוכנויות מזון בע"מ ואח'

בקשה מס' 15,16

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
אורבך סוכנויות מזון בע"מ ת"ז 51-3764340
להלן: "החברה"
ובעניין:
עו"ד הראל אורן
להלן: "המפרק הזמני"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי

להלן: "הכונ"ר"
החלטה

הבקשה שבפני היא לתשלום שכר טירחה והוצאות שהוציא המפרק הזמני.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת הכונ"ר הנני נעתרת לבקשה ובהתחשב בפעילותו של המפרק הזמני אני מאשרת את שכר הטירחה בסך 77,876 ₪ בצירוף מע"מ בגין שכר מימוש.
יש לשלם אגרת השגחה לכונ"ר.
מאשרת הוצאות כלליות לתקופה שמיום 12.2.12 ועד ליום 12.8.12 לפי 300ש"ח לחודש ולמלוא התקופה בסך 1,800ש"ח.
מאשרת ההוצאות המפורטות בס' 22 לבקשה למעט ההוצאות להנדסת סיכונים עסקיים בלבד. מסכימה אני עם עמדת הכונ"ר שחלק מהפעולות שבוצעו על ידן הן מטלות של המפרק. המפרק גם לא טרח לבקש את אישור בית המשפט למינוי ולו מסיבה זו מן הראוי היה שלא להיעתר כלל להוצאה זו , לפנים משורת הדין אאשר הוצאה בסכום של 23,000ש"ח.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ב, 03 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא