הדפסה

אוסטייב נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

התובעת

מ. א
- באמצעות ב"כ עוה"ד דניאל גינת ואח'

נגד

הנתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ
- באמצעות ב"כ עוה"ד סופר אלירן ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת 12/80- הייתה מעורבת בת.ד.עבודה נשוא התביעה מיום 10/8/14(להלן: "התאונה"). לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה ומאוחר יותר ובחנתי את טיעוני הצדדים בקשר עם בקשת התובעת למינוי מומחה, מצאתי כי יש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר ישראל כספי (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בין התאונה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה, האם נותרה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה) אם בכלל והאם הינה סופית, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי ותוך התייחסות לנכות אורתופדית כוללת שאינה קשורה בתאונה, ככל שיש כזו.

למניעת תקלות, מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט (רק)
אם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי בהליך.
בהעדרה- יצוין הדבר בפתח חוו"ד.

4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובעלות בדיקות עזר לצורך חוו"ד שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד. התשלום ילקח בחשבון בסוף ההליך בשים לב גם להיות התאונה ת.ע
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- תדאג הנתבעת לפרעונו בתוך 30 יום ממועד קבלתו. העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובעת ולמרפאת המומחה לאחר התשלום. אבקש להקפיד על האמור בסעיף זה ו לחסוך מהמומחה את הטרדה הכרוכה בקבלת שכרו, לא כל שכן- בקשות ופניות מיותרות לבית המשפט בנושא.
5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה ויקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך באחריותו לדאוג שלא יקדם מחלוף 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה למומחה לידי ב"כ הנתבעת. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

6. הצדדים ימציאו לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 30 יום ממועד קבלת העתק הפניה למומחה מצד התובעת.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר ככל שתתבקשנה.
 
8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.

9. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, כל צד בתוך 30 יום.
לתחשיב התובעת יצורפו פירוט עדכני של שווי תקבולי המל"ל בפועל או רעיוניים, על פי קביעת המומחה וכן דו"ח עדכני ממחלקת רציפות בעבודה, לרבות פרטי מעסיקים, תק' עבודה ושיעור הכנסות.
 
10. פגרות בית המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

11. הצעתי תשלח בדואר בבוא העת.
.
ב"כ התובעת יעקבו אחר התהליך וירשמו את התיק לפניהם למעקב להמשך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ביניהם ע"ד של הדברות ישירה.
.
החלטתי תשלח למומחה ולב"כ הצדדים
ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ו, 15 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.