הדפסה

אוניפארם בעמ נ' GLAXO SMITHKLINE P.L.E ואח'

תיק אזרחי 38568.10.11

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

התובעת: אוניפארם בע"מ
נ ג ד
הנתבעות: 1. Glaxo SmithKline p. l.c.
2. GlaxoSmithKline (Israel) Ltd.

פרוטוקול
ישיבת יום 08.05.2013
נוכחים: באי-כוח התובעת - עורכי-הדין עדי לויט, וּגב' דֶבִּי קאזיס, סמנכ"ל התובעת ד"ר רון תומר

באי-כוח הנתבעות - עורכי-הדין גב' מיכל הלפרין, ואלון קנֶטִי

<#2#>

פרוטוקול

עו"ד לויט: אין באולם באף קדם משפט לא מתייצב אף אחד מטעם הנתבעות. דבר שני גם באירופה כשנפתחה חקירה נגד גלקסו שנוגעת להגבלים עסקיים לגבי התרופה שנדונה בענייננו כאן. רשויות ההגבלים העסקיים באנגליה פשטו על המשרדים ולקחו משם מסמכים שמוכיחים על הדרך בה התנהלה גלקסו ככל שהדבר נוגע לנסיונות למנוע חברות המייצרות תרופות גנריות מלייצר גרסה גנרית לאותה תרופה הנ"ל.
אנחנו נמצאים בביהמ"ש היום בבקשה שלנו לקיים קדם משפט נוסף מאחר וגלקסו מסרבת לגלות את כל המסמכים. אני מגיש טבלה לביהמ"ש המסכמת את כל הסירוב. כאשר יש כאן פגיעה של הגבלי עסקי הם חמורות ביותר. בסך הכל יש לנו החלטה חלוטה בה יש ממצא של חוסר תום לב שנוגע לרישום הפטנט. יש לנו טענה שבהסתמך על אותה בקשה בחוסר תום לב, נהגה התובעת גם בסדרה של הליכים משפטיים שהיו סרק, וגם בסדרה של הליכים בשוק. טענה של חוסר תום הלב סגן רשם הפטנטים קבע חוסר תום לב לגבי בקשת הפטנט. במרווח שבין בקשת הפטנט לבין ההתנהלות האנטי תחרותית אני טוען לחוסר תום לב וחוסר תום לב שכזה בפסק דין רנדי נקבע בסעיף 12, אני מצטט. רע"א 9322/07. מזה אני למד שיש רלבנטיות להתכתבות גם מדובר בתכתובות פנימיות. אני מגיש את פסק הדין. בסך הכל מה יש לנו כאן? יש לנו דרישות לגיטימיות לחלוטין ויש לנו תגובה שכל כולה מבוססת על טענות חיסיון וסודיות מבלי שהמצהיר טורח להסביר למה מידע ישן נושן יכול להיות סודי, איך נשמרת הסודיות?

עו"ד הלפרין: אני טוענת שאין בסיס לטענות נגדנו ומטעמי יעילות אני אשיב לכל נושא בנפרד באופן ענייני. ככל שיש במה שנאמר שינוי חזית אני מתנגדת לו.
לענין סעיף א בטבלה, לא הגבנו על זה כי חשבנו שזה דבר הקדמה כללית. לגופו של ענין אני לא מסוגלת לענות על הדרישה הזו. דרישה שמנוסחת שכל מסמך היא בבחינת הודאה, אין לי שום מסמכים כאלה, מעולם לא הכרזנו מלחמת חורמה ואנחנו אף פעם לא עשינו נסיונות לתחרות הגנרית.

עו"ד לויט: אני גם סומך ידי על פסק דין רע"א 7802/10 עמירם ברוק נ' קרל (15.8.12) ופסק דין של כב' השופט גרוניס רע"א 6649/07 שלומי נ' שיפטמן (25.12.07). ע"א 1211/96 עו"ד יורם ל. כהן נ' נשיונל קונסלטנס פורסם פ"ד נב
(1) עמ' 481, 499-501.
בקשר להתעלמות המוחלטת ולהיתממות הדרישה היא מאוד מפורטת ברור שהנתבעות או מי מהם במיוחד בגלקסו ישבו אנשים ואלה יזמו את כל שורת ההליכים שמבוססים על בקשת הפטנט או התנגדות לפטנט, היוזמות האלה בטוח מלוות בהתכתבויות פנימיות או במיילים ולא יתכן שלא חושפים את המסמכים האלה.

עו"ד הלפרין: בניגוד להחלטה הקודמת של ביהמ"ש אז הדרישה המופיעה סעיף א לטבלה היא הרחבה של הבקשה הקודמת, ובניגוד לסדרי הדין האזרחי. במקום לצמצם את הדרישה הם הוסיפו את הדרישה.

עו"ד לויט: לגבי עתירה ב' בטבלה המקבילה לסעיף 7(א) בבקשתנו.

עו"ד הלפרין: אין לנו מה להוסיף על התגובה שכתובה.

עו"ד לויט: זאת בדיוק השאלה שאמרנו בישיבה הקודמת שאולי נביא את המצהיר.

עו"ד הלפרין: הבקשה של חברי בה ביקש גילוי מסמכים טען לקיומם של חזקה לא נתמכת בשום תצהיר.
כיוון שזה נוגע לעניינים של הפעילות בישראל אז התצהיר ניתן על ידי מר בן יהודה.

עו"ד קאזיס: התשובה היא שהנתבעת התעלמה מהדרישה.

עו"ד לויט: לענין סעיף ג' בטבלה שהוא מקביל לסעיף 7 ב'. זה מכתב ההתראה ששלחה הנתבעת 1.

עו"ד הלפרין: בכתבי הטענות בהליך הנוכחי אין שום טענה על הורדת מחירים. גם התובעת לא טענה וגם אנחנו לא טענו. אנחנו לא נברר עכשיו את ההליך שהתנהל בפני השופטת קרת מאיר מחדש. מה שיש בהליך ההוא ככל שמבוסס, כל זה נמצא בידי חברי. בעיני הפלוגתאות שהיו שם ככל שהן מבוססות היו צריכות לגדול שם. הטענה הזו הוא היה אמור לטעון בהליך בפני השופטת קרת. לא היה פיצול בדיון שם. עכשיו הוא מנסה להשיג תוצאה טובה ביותר.

עו"ד לויט: המכתב הוא נספח א' לכתב התביעה הוא נזכר בסעיף 17 לכתב התביעה המתוקן כאן. המכתב נכתב בחודש יוני 2000.
לגבי סעיף 7 ג' יש מסמכים, גם התשובה שניתנה זו אינדקציה שמטרתה להתחמק. אין שום הגיון בכך. כשמקיימים דיון על תגובה לגילוי מסמכים ואומרים הצהרנו שאין, אז ביהמ"ש עליון כבר עומד על כך. יש פניות לרופאים, אילו היה עומד המצהיר היתי יכול לחקור אותו לא נהוג לחקור מצהירים בתצהיר גילוי מסכים. הגישה הזו מחייבת את ביהמ"ש לקבוע שבהתנהלות של הנתבעות יש מקום לחשיפה של המסמכים. החלטה 7802 היא החלטה שמסכמת את כל ההחלטות וקובעת את הסטנדרטים לדיון שמתחילים להיות בעלי שיניים. כל הנסיונות להתחמק הם כל כך שקופים. יכול להיות שאת התעמולה עושה נתבעת 1.

עו"ד הלפרין: חברי מרשה לעצמו להתלהם כנגד מרשותי בלי שזה נתמך בבסיס עובדתי כלשהו, בלי שהתובעת שמה מישהו מטעמה שיצהיר על הדברים האלה. נאמרים דברים מאוד חמורים כאילו הנתבעת לא אומרת אמת. גם לענין חלוקת הנתבעת 2 ל- 1 ביקשנו מחברי שיפרטו אלו טענות יש לנתבעת 1 ואלו יש לנתבעת 2. כל מה שקשור במדינת ישראל התייחס נתבעת 2. אין פה שום רצון להתחמק יש פה חוסר אפשרות להתמודד.

עו"ד קאזיס: בהתייחס לסעיף 7 ד'. המסמכים נמצאים אצלם הם טענו את זה בבקשה לסעדים זמניים, זה לב התובענה. כב' השופט גרוניס התיחס לכך אני מפנה לסעיף 3 בסוף. ביהמ"ש עצמו ביום 8.2. קבע שסוד מחרי על מידע ישן נושן אינה סיבה.

עו"ד הלפרין: חברי מבקשים נתונים על כמות המכירות שלנו, המחירים שמכרנו וחלוקה לפי לקוחות כל זאת במסגרת תביעה למתן חשבונות. יווצר מצב שבו תביעה למתן חשבונות שבה מבקשים את כמויות המחירים שלנו במסגרת גילוי מסמכים ויקבלו את הסעד העיקרי. דבר שני נתונים על מכירות וחלוקה לפי לקוחות הן סודות מסחרים כמוסים של החברה, הסברנו ותמכנו בתצהיר התגובה לבקשה הוא הסביר כי מדובר בסוד מסחרי. הוסבר למה יגרם נזק לנתבע והאם יגולה המידע הזה, הוסבר איך המידע הזה נשמר בסודיות. בסעיף ה' לתצהיר בעברית. פסקה ז' לתצהיר גילוי מסמכים, סעיפים 24-26. אני מפנה. גם במענה לדרישה הספציפית הזו נאמר שזה סוד מסחרי. אנחנו הסברנו בתגובה שלנו בצורה מפורטת למה מדובר בסוד מסחרי. המידע שהם מבקשים כרגע זה מידע שלרוב עובדי גלקסו אינם ידועים. זה סודות שנמסרים למתי מעט בחברה. המצהירה האנגליה לא אמרה זאת. אם צריך נשלים וניתן תצהיר בשמה למרות שאין לה מעורבות בענין. הסברנו למה יגרם לנו נזק אם נמציא את המסמכים. יש רק נושא אחד שלשמו יתכן נדרש הגילוי וזה בגלל הטענה המופרכת שהנתבעות הן מונפול בישראל. בשלב הזה כשאנחנו בדיון לתביעה למתן חשבונות הם לא צריכים לדעת מהם המחירים שלנו. דבר היחיד שנדרש להן זה הכמויות שגלקסו מכרו כדי לראות אם מדובר במונופול או לא. כדי לסייע להם הסכמנו לפנים משורת הדיון למסור להם את הכמויות. מונופול נקבע בסעיף 26 א' לחוק ההגבלים העסקיים קובע שמנופול נקבע על פי הכמויות, לא על פי המחירים ולא על פי ההכנסות. אני מפנה לפסק דין בו נקבע שמונופול נקבע על פי כמויות. פס"ד ה"ע 605/06 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים , וכן ערר 1/89 תעשיות אלקטרו כימיות (פרוטארום) בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים. בתמיכה לטענה הובאו דוחות IDS שתומכים בטענה הזו.

עו"ד לויט: הדרישה הזו לא נענתה על ידי נתבעת 1. לגבי נתבעת 2 הטענה של סוד מסחרי נטענת שם ללא שום ביסוס. יש כאן שתי נתבעות שהתנהלו בצורה מאוד טקטית ואסטרטגית לכל אורך הדרך כאשר הם צברו לאורך השנים התנהגויות אל מול השוק הישראלי בכללותו לפי פילוח של לקוחות בענין של מכירות. זה בא על מנת להוכיח שלושה דברים. את חוסר התום הלב, דומיננטיות בדיוק כמו שהיה באירופה שגלקסו השתדלה לשוות לתרופה שלה בכל דרך שלא תהיה, ודבר שלישי יש לנו כאן ממצא חלוט של חוסר תום לב בהגשת בקשת הפטנט. שהיא שימשה לצורך המחירים האלה. אנחנו בתביעה הזו וזאת התביעה אנחנו מנסים להוכיח שחוסר תום הלב השתרע הרבה מעבר לבקשה. אני מפנה ל- 7802/10 סעיפים 21,22 אני מצטט. אני מפנה לפסקה 22. כל מיני טענות סרק מתגלות כאן.

עו"ד הלפרין: בהליך המקביל שמנהלת חברתי סבורה שנתונים כאלה לא יחשפו הליך 3657-09-10 מרק נ' יוניפארם. כל הנתונים לא נחוצים בשלב הזה.

עו"ד לויט: הטענה בסעיף ו' בטבלה מקבילה לזו שבסעיף ג' שם ולכן החלטת ב יהמ"ש המתייחסת לסעיף ג' תחול גם על סעיף ו'.
לגבי סעיף ז' בטבלה – יש נכונות של הנתבעות לגלות רק לעוה"ד את ההסכם שבין גלקסו לבין טבע.
הגשתי הבוקר לביהמ"ש אינדיקציה של כתבה בעיתונות על כך שגם באירופה מנהלת הרשות להגבלים עסקיים חקירה כנגד גלקסו על כך שהיא השתמשה באמצעים פסולים, לרבות הסכמי פשרה שבהם הועברו שלמונים עם חברות גנריות בכדי למנוע כניסה.
אני דורש שההסכם שבין גלקסו לבין טבע ייחשף לא רק לעיני העוה"ד אלא גם לעיני התובעת ומנהליה בכפוף שלא ייעשה בזה שימוש כזה או אחר.

עו"ד הלפרין: חברי לא יכול לדרוש מביהמ"ש לדלות מהעיתונות היות ואף לא הוגש בתצהיר. יש הסכם פשרה בלתי רלבנטי להליך. לפי משורת הדין אנו מוכנים לגלותו ואין זה אומר שגלקסו תיתן לאוניפרם את הפשרה הזו היות וזה יפגע בגלקסו. גלקס ו לא צריכה לגלות הסכמי פשרה עם חברה גנרית אחרת המתחרה בשתיהן.
מפנה לסע' ב'6- לתגובה סעי' 33-38.
בהקשר הזה צריך לשמוע את עמדתה של טבע שהיא צד להסדר הפשרה. נהיה מוכנים לגלות זאת לב"כ התובעת ואפנה לבר"ע ירושלים, העצני נ' אורלי וילנאי... בסעיף 38 לתגובה, שביסס הפרקטיקה שבה כאשר חושפים מידע של סוד מסחרי של צד שלישי, צריך לבקש עמדתו.

עו"ד לויט: יש כאן התנגדות לפטנט. למה לא קיבלנו את עמדת טבע עד היום. מה שאנחנו מנסים להוכיח כאן באמצעות מסמכים אלה שכמובן גלקסו מנסה להסתיר ללא שום נימוק נראה לעין. אם הם עשו שימוש שם במידע שנוגע להליכים המשפטיים ולכן כדאי שתמכרו רק פרקסט. ההיקף של המכירות יבטא גם את אותו ביטוי חיצוני של חוסר תום לב. בקשת הפטנט היא הגרעין הקטן שמתוכו הצטברו כל יתר הטענות הביטוי החיצוני הוא המחירים והאינדקציה לכך היא אך ורק מסמכי המכירה. מה טוענות הנתבעות, מחירי התרופות הן סוד מסחרי.

עו"ד הלפרין: יש לנו בקשה לצו מענה לשאלון ולצו עיון במסמכים. ביהמ"ש החליט בהחלטתו מיום 18.2.13 אני מצטטת, חברי התובעת מצאה להתעלם לא קיבלנו שום מענה לשאלון ושום התייחסות.

עו"ד לויט: היו בפני ביהמ"ש בקשות של התובעת לחייב את הנתבעות לענות, ביהמ"ש קובע שמאחר שקבענו תאריכים להגשת תצהירי עדות ראשית אין צורך לדון בעניינן השאלונים. הנתבעות מה עושות שמהקדם הראשון מספטמבר אנחנו נמצאים באמצע מאי ואין לנו כלום, ואנו צריכים לדחות את תצהירי עדות הראשיות. אני מבקש לוח זמנים מקוצר.

עו"ד הלפרין: אנחנו טרחנו וכן ענינו, אני אמציא לביהמ"ש. יש לנו בקשה נוספת שהתובעת גילתה מסמכים מטעמה בתצ היר גילוי מסמכים היא לא טענה לחיסיון היא לא מוכנה לאפשר לנו את העיון בהם היא שומרת אותם כשבויים. הפנינו לבקשה למענה לשאלון וצו גילוי אין בדברים האלה כל ההדדיות.

עו"ד לויט: הם לא דרשו מאיתנו כלום, הגענו בספטמבר ואז התברר שצריך לתקן את כתב התביעה, תיקנו את כתב התביעה. כל המסמכים על כך שהמחיר הוא סודי, המחיר חסוי ם דורשים את הדיון כעת. הנתבעות בשום ערכאה בעולם לא היו מתנהלים כך.
ישבנו היום שעות רבות משום שניסנו לדון סעיף סעיף. הנתבעת 1 לא היתה מעיזה להתנהל בכזו צורה. אני מבקש הוצאות הישיבה.
<#3#>
החלטה

1. במסגרת הדיון היום בדרישות לגילוי ולעיון של התובעת הוגשה לי טבלה שהכינו באי-כוח התובעת, כמסמך עבודה המרכז את הנושאים העומדים לדיון.

2. סעיף א' לטבלה מתייחס לעתירה 6 של ה"בקשה מתוקנת מטעם התובעת להורות לנתבעות לגלות מסמכים ולהעבירם לעיון התובעת", 4.3.13, שהוגשה בעקבות החלטתי מיום 18.2.13 סעיף 3(א). בעתירה זו, כותב ת התובעת, " נדרשות הנתבעות וכל אחת מהן לגלות את כל המסמכים הנוגעים לדיונים והתייעצויות שנעשו בתוך הנתבעת 1, בתוך הנתבעת 2 ובין שתי הנתבעות בכל הנוגע לנסיונות סיכול התחרות הגנרית בסרוקסט ולמלחמת החורמה שהן הכריזו כנגד התובעת".
ב"כ הנתבעות מסכימה, שאמנם אין התייחסות לעתירה זו בתגובה בכתב בבקשה המתוקנת הנ"ל (שהגישו הנתבעות ביום 7.4.13). עם זאת היא אומרת, כי מעולם לא הוכרזה "מלחמת חורמה" על התובעת ולכן אין בידי הנתבעות מסמכים מהסוג הנדון בסעיף 6 הנ"ל.
אני סבור כי העתירה בעיקרה מתייחסת למסמכים הנוגעים "לנסיונות סיכול התחרות הגנרית בסרוקסט". אינני רואה מניעה לגילוי מסמכים מהסוג הנדון. זאת ועוד: טענה של הנתבעות כי אין ברשותם מסמכים הנוגעים "למלחמת חורמה" או כאלה המתייחסים "לנסיונות סיכול התחרות הגנרית" צריכה לבוא בתצהיר מפי הגורם המוסמך אצל הנתבעות. אני מבין שהתובעת נאלצת להביא את דרישותיה בקשר לנושא הנדון באופן כללי. עם זאת המידע המדויק והמסמכים הרלבנטים, ככל שהיום קיימים, נמצאים בידיעתן המיוחדת של הנתבעות ולכן חובת הגילוי המלא והמפורט וחובת ההנמקה לסירוב בנושא כזה או אחר צריכה לה ישמע מפי הנתבעות. מפי מצהיר מטעמם ולא מפי באי-כוחם המלומדים.
אני מורה על כן על גילוי המסמכים כאמור בסעיף א' של הטבלה, בהתאם ללוח זמנים שיו בא בסיכום ההחלטה הנוכחית.

3. סעיף ב' בטבלה, מתייחס לעתירה 7(א) דהיינו מסמכים הנוגעים לתמחור התרופה הנדונה Seroxat בישראל. המצהיר מטעם הנתבעת 2, אריק בן יהודה, כתב ביום 6.12.12 כי "למיטב ידיעתו", "אין ברשות גלקסו ישראל מסמכים אלו". המצהיר מטעם הנתבעת 1 לא הגיב כלל בנושא זה. אני סבור שגם אם מדובר בתמחור של תרופה הנמכרת בישראל, הרי אין ודאות בכך שהנושא לא נדון גם אצל הנתבעת 1. מכל מקום דרישת הגילוי והעיון במסמכים הופנתה לשתי הנתבעות, ושתיהן היו אמורות להגיב בכל אחד מהנושאים.
במצב דברים זה אני מורה כדלקמן:
הנתבעת 1 תגיב על ידי הגורם המוסמך מטעמה לדרישה הכללית שבסעיף 7(א).

4. נושא ג' בטבלה המפרט את סעיף 7(ב) ב בקשת התובעת מתייחס למסמכים הנוגעים לטענת הנתבעות במכתב התראה שכתבו בתאריך 27.6.00 ואשר קדם לתביעתן דאז של הנתבעות להפרה נטענת של זכויותיהן של הנתבעות בבקשה לפטנט שהיתה תלויה ועומדת באותו שלב. במכתב נטען לירידה במחיר מוצר התרופה ה נדונה של הנתבעות ולאובדן מכירות מצידן. המצהיר מטעם הנתבעת 1 סרב לגלות מסמכים אלה וטען שהם אינם רל יבנטים להליכים כאן. ב"כ הנתבעות הדגישה שהשאלה אם העובדות הנטענות באותו מכתב נתמכו במסמכים אם לאו היתה צריכה להיות מוכרעת בהליך הקודם שנדון בפני כב' השופטת ד' קרת-מאיר ובערעור על פסק דינה בביהמ"ש העליון, ועל כן אינה רלבנטית להליכים הנוכחים.
אינני בטוח שלטענת חוסר הרלבנטיות שבפי הנתבעות יש על מה לסמוך. טענת התובעת, בשלב הנוכחי היא, כי התובענה הקודמת הוגשה נגדה ללא ביסוס משפטי או עובדתי של ממש, ולראיה מבקשת , כנראה , התובעת, באמצעות הדרישה הנדונה, להראות שלא היו בידי כותבי מכתב ההתראה אסמכתאות של ממש לטענות העובדתיות המובאות בו, עת נכתב המכתב.
אינני סבור, בעיקר מטעמים של יעילות, כי יש צורך במתן הוראות מצידי בנושא הנוכחי. עומד לתובעת האפשרות לטעון, כי היתה לנתבעות הזדמנות להראות את התיעוד המבסס את הנטען בקשר למחיר התרופה ובקשר לירידה במכירות, אך תיעוד זה לא הובא. המסקנות המתבקשות, ככל שהן רלבנטיות להליך בפניי, ישקלו בשלב אחר של הדיון.

5. סעיף ד' בטבלה עניינו דרישה 7(ג) בבקשה , שנענתה בסעיפים 19-22 לתגובתן בכתב של הנתבעות. הדרישה עניינה תיעוד המתייחס למגעים או פגישות של הנתבעות או מי מהן עם ציבור הרופאים, הרוקחים, קופות החולים, משרד הבריאות בכל הנוגע למוצר Paxxet של התובעת ובכל הנוגע ליחס שבין מוצר זה לתרופה הנ"ל של הנתבעות. המצהיר מטעם הנתבעת 2 הכחיש קיומם של מסמכים בנושאים אלה.
כפי שציינתי לעיל אני סבור, שמכיוון שהטענות בכתב התביעה המתוקן כאן מתייחסות לשתי הנתבעות כאחת, הרי ראוי שהתגובה לדרישות השונות בנושא גילוי מסמכים ועיון בהם צריכה לבוא מטעם הגורם המתאים בכל אחת מהנתבעות.
לענייננו: נדרשת גם התייחסות של המצהיר מטעם הנתבעת 1 לדרישה ד' שבטבלה.

6. סעיף ה' לטבלה מגביל לדרישה 7(ד) לבקשת התובעת, שנענתה בסע' 23 -31 לתגובה בכתב של הנתבעות. מדובר בדרישה למסמכים המבססים את טענת הנתבעות, בהליך הקודם, כי מכלל התרופות, בכל התחומים, היתה סרוקסט "התרופה השישית הנמכרת בישראל", והתרופה הנמכרת ביותר בישראל בתחום התרופות נגד דיכאון. הכנסות הנתבעות, באותו הקשר עלו, כך הטענה, על אלה של התרופה הידועה בשם "פרוזאק". טענות אלה, של הנתבעות, בהליך הקודם, התבססו על תצהיר מוריס אלהדף.
הנתבעות אומרות שטענותיהן בקשר להצלחה של סרוקסט התבססו על דין וחשבון IDS כמו גם על תצהיר אלהדף הנ"ל. עוד אומרת ב"כ הנתבעות , כי הנתונים הרלבנטיים היחידים הם אלה של היקף מכירות ותו לא , וכי הן מוכנות לגלות "מסמכים המכילים מידע בדבר היקף כמותי של מכירות תרופות הסרוקסט", לשנים 2000-2009 בלבד, וגם זאת בתנאי סודיות לב"כ התובעת.
הטענות באשר לסירוב לגילוי המלא בנושא הנדון עתה אינן נמצאות בתצהיר הגילוי של הנתבעת 1. מהנימוקים שציינתי לעיל אין לכך מקום.
זאת ועוד: המצהיר מטעם הנתבעת 2, אריק בן יהודה מבסס את עמדתו בהקשר הנדון על " עצת יועציה המשפטיים של גלקסו ישראל", ראו: סעיף 8(ג), סעיף 8(ה), (ז) לתצהיר האמור. השאלה אם נתונים כאלה ואחרים מהווים סוד מסחרי, אם לאו, היא בראש ובראשונה שאלה שבעובדה, שהטוען לסוד מסחרי חייב לנמק אותה על בסיס נתונים עובדתיים המובאים בתצהירו. המצהיר מטעם הנתבעת 2 מסתמך להנמקת עמדתו רק על עצה של עוה"ד. עצה כזו אינה יכולה לתמוך בסירוב, כמוסבר.
ב"כ הנתבעות מפנה, בהקשר האמור, לתצהיר שעשה אריק בן יהודה בתאריך 7.4.13 בתשובה לבקשה המתוקנת של התובעת בנושא גילוי המסמכים (סעי' 27-34).
המצהיר אומר שמחירי התרופות, לרבות מחיר "הסרוקסט" הם סוד מסחרי של הנתבעות, כאשר הנתבעת 2 אינה מגלה את המחירים שבהם היא מוכרת את מוצריה בישראל לאיש. עוד נאמר שהמידע חייב להישאר בסודיות גם לגבי נתוני העבר.
אחרי ששמעתי בהרחבה את עמדות הצדדים, ומעבר להוראה בעניין ההתייחסות הנדרשת של הנתבעת 1, אני מורה כדלקמן:
המסמכים בדבר ההיקף הכמותי של המכירות של הסרוקסט אותן היו הנתבעות מוכנות לגלות, יגולו ללא תנאים מיוחדים, בנתון לתנאי הרגיל ולפיו יעשו בעלי הדין שימוש במסמכים המובאים לידיעתם במסגרת הליכי גילוי מסמכים, אך ורק לצורך ההליכים המשפטיים במסגרתם נעשה גילוי כאמור.
הנתבעות יגלו בנוסף כל תיעוד שיש בו כדי לבסס את הטענה כי מחירי סרוקסט בישראל נעשו "בסודיות מוחלטת" וכן כל תיעוד אחר המבסס את הטענות לגבי שמירה בסוד של: אסטרטגיית תמחור, מדיניות הנחות ושונות במחירים שמשלמים לקוחות שונים.
אחרי הגילוי הנדרש כאן, יהיה כל אחד מבעלי הדין ראשי לטעון, במידת הצורך, בשאלה אם הוכחה טענת הסוד המסחרי, כטענה המבססת התנגדות לגילוי הנדרש בסעיף ה' לטבלה, אם לאו.

7. הדיון בסעיף ו' לטבלה מתייתר, וההוראות בהקשר זה הן אלה שניתנו על ידי בקשר לסעי ף ג', שם.

8. בסעיף ז' לטבלה נדרש תיעוד המתייחס להסכם פשרה אליו הגיעו הנתבעות עם טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שהביאו להסרת התנגדות מטעם טבע לבקשת הפטנט של הנתבעות לגבי תרופת הסרוקסט. התובעת טוענת, בין השאר, כי מהסדר הפשרה האמור ניתן גם ללמוד על מידת תום הלב בעצם הגשת בקשת הפטנט האמורה וכן על מידת הרצינות שבתביעת ההפרה שהוגשה בהליך הראשון. הנתבעות אמרו, כי הן מוכנות לגלות את הסדר הפשרה האמור, אם תסכים לכך טבע, וגם זאת לעיני באי כ וח התובעת בלבד. ראו סעיפים 33-38 בתגובה בכתב כאן של הנתבעות.
ב"כ הנתבעות ציטטה את פסק הדין בענין בר"ע (ירושלים) 1002/09 נדב העצני נ' אורלי וינלאי פדרבוש (21.9.09) לפיו ראוי לקבל את עמדת צד ג' הנוגע בדבר, קודם שניתנת הוראה על גילוי מסמך המתייחס אליו.

אני מורה איפוא לנתבעות לפנות לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בתוך 3 ימים מהיום בדרישה למסור את עמדתה בקשר לגילוי הסדר הפשרה עד יום 20.5.13.

9. לעניין סעיף ח' בטבלה המקביל לסעיף 7(ז) לבקשה, ואשר תגובה לגביו הובאה בסעיף 24 לתגובה בכתב כאן : כפי שציינתי לעיל גם בענ יין זה נדרשות הנתבעות הן למענה מצד המצהיר מטעם הנתבעת 1 והן לגילוי התיעוד הכתוב המבסס את מסקנת הסודיות והסוד המסחרי שבפי המצהיר מטעם הנתבעת 2. הוראות בקשר לגילוי הנתון של היקף המכירות ניתנו גם כן בדברים לעיל. מעבר לכך אינני נותן הוראות נוספות בנקודה הנדונה עתה.

10. לגבי סעיף ט' בטבלה: אומרת ב"כ הנתבעות, כי אין ברשותן מסמכים הנוגעים להודעות לתקשורת שהנתבעות הוציאו או רצו להוציא ב קשר לתרופות Paxxet ופרוקסטין טבע. עיינתי בסעיפים 25 ו-26 לתצהיר מטעם הנתבעת 2 (מתאריך 7.4.13) ואני סבור שלא ניתן להבין מלשון הכתוב את מה שנטען עתה על ידי הנתבעות. דהיינו לא נאמר בלשון ברורה שהתיעוד הנדרש אינו קיים בידי הנתבעות או מי מהן. אני מורה, איפוא, לכל אחת מהנתבעות להתייחס בשפה ברורה לדרישה שבסעיף ט' לטבלה.

11. לגבי סעיף י' בטבלה: הנושא ידון, במידת הצורך, לאחר שיגולה התיעוד המתייחס לעצם שמירה על סודיות או על היות נתונים סוד מסחרי כמפורט לעיל.

12. לגבי סעיפים י"א, י"ב, בטבלה: אני מורה, לכל אחת מהנתבעות להתייחס בשפה ברורה לדרישה שבסעיפים י"א, י"ב לטבלה.

13. לגבי הדרישה בסעיף 9 (ג) (ד) לבקשה המתוקנת של התובעת: הנושא ידון, במידת הצורך לאחר שיגולה התיעוד המתייחס לעצם שמירה על סודיות או על היות נתונים סוד מסחרי כמפורט לעיל.

14. ההוראות דלעיל שניתנו לגבי הנתבעות או מי מהם יקויימו עד יום 30.5.13.
העיון במסמכים שגולה על ידי התובעת יתאפשר עד יום 7.6.13.

15. אני אשקול את נושא ההוצאות הקשור בהליכי הביניים הנוכחיים אחרי שאקבל דיווח על קיום ההוראות בהחלטה זו במלואן ובמועדן.

16. אין שינוי במועדים ובהוראות שניתנו על ידי בהחלטות קודמות למעט הוראות שניתנו בהחלטה הנוכחית.

<#4#>

ניתנה והודעה בפומבי היום כ"ח אייר תשע"ג, 08/05/2013 במעמד הנוכחים. כל אחד מהנוכחים קיבל העתק הפרוטוקול במעמד השימוע.

שופט בכיר

הוקלד על ידי סיגלית אליהו