הדפסה

אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ נ' דג'לדטי ואח'

בפני
כבוד ה שופט חאלד כבוב

המבקשת

אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ

נגד

המשיבים

  1. ניסים דג'לדטי
  2. גד טפר
  3. גרינסטון תעשיות בע"מ
  4. צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ
  5. פרוטאולוג'יקס בע"מ
  6. גפן השקעות ביומד בע"מ
  7. הארגון להגנה על חסכונות הציבור בע"מ
  8. אוהד אלוני

החלטה

בקשתם של המשיבים 1 ו-2 לקביעת מועד לדיון דחוף בבקשה לסעדים זמניים הונחה על שולחני כשופט תורן.
ביחס לבקשה זו ולבקשות אחרות אשר הוגשו בתיק אני קובע כדלקמן:
ביחס ל"בקשה דחופה מטעם המשיבות 4 ו-5 להבהרת החלטה או לתיקון טעות סופר בהחלטה ולמחיקתן מכותרת ההחלטה בבקשה הדחופה למתן סעדים זמניים" אשר הוגשה ביום 10.8.2015 וביחס ל"בקשה דחופה מטעם המשיבה 6 להבהרת החלטה או לתיקון טעות סופר בהחלטה, וכן למחיקת מכותרת ההחלטה בבקשה הדחופה למתן בעדים זמניים, ומתחולת הצו הזמני שניתן" אשר הוגשה ביום 12.8.2015
צדק כב' השופט מודריק כאשר התייחס בהחלטתו מיום 5.8.2015 למשיבים 3-1 לכתב התביעה אשר נמנו כמשיבים בבקשה לסעדים זמניים, אך הואיל ויתכן ובבקשה יש כדי להשליך על זכויות וחובות ועל אינטרסים של המשיבות 6-4 לכתב התביעה נקבע בהחלטתו כי " המשיבים, במיוחד המשיבים 1-3, יגיבו לבקשה למתן סעד זמני בכתב עד יום 14.8.15 ". היה והמשיבות 6-4 לכתב התביעה בוחרות מדעת לוותר על הגשת עמדתן בכל הנוגע לבקשה לסעדים זמניים, כפי שעולה מהבקשות שהוגשו על ידן - אזי אין לבית המשפט עניין לחייב אותן להגיש תגובה אלא אם הן ימצאו לנכון לעשות כן.
"בקשה להצטרפות כצד להליך, תגובת בעלי מניות מקרב המיעוט לבקשה למתן צו מניעה והתייחסות לפגיעה בזכויות בעלי המניות מקרב הציבור" אשר הוגשה על ידי הארגון להגנה על חסכונות הציבור בע"מ ומר אוהד אלוני ביום 14.8.2015
הסעדים המבוקשים על ידי המבקשים בבקשה להצטרפות כצד להליך הם סעדים עצמאיים ושונים בתכלית מהסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית בתיק זה. מבלי לגרוע כהוא זה מטענות המבקשים, המייצגים את בעלי מניות המיעוט בגרינסטון תעשיות בע"מ ( להלן: "גרינסטון") אשר זכויותיהם יכולות להיות מושפעות, במישרין או בעקיפין, מההכרעה במחלוקת בתביעה העיקרית, הדעת נותנת שלמבקשים ישנה זכות להגיש תביעה נפרדת שתיוחד לטיעון בדבר פגיעה בזכויות בעלי מניות המיעוט בגרינסטון. המבקשים ישקלו עמדתם בנדון.
כמייצגים את בעלי מניות המיעוט בגרינסטון למבקשים בבקשה זכות להיות נוכחים בדיון אשר יתקיים השבוע בבקשה לסעדים זמניים אולם לא ליטול חלק פעיל בו.
באם יעמדו המבקשים על בקשתם להצטרף להליך הנוכחי בקשתם תידון במסגרת הדיון בתביעה העיקרית.
"בקשה מטעם המשיבים 1-2 לקביעת מועד לדיון דחוף בבקשה לסעדים זמניים" אשר הוגשה ביום 18.8.2015
אני קובע את התיק לדיון ליום 26.8.2015 בשעה 9:00 . המצהירים מטעם הצדדים יתייצבו לדיון.
בדיון יידונו הבקשה לסעדים זמניים וכן הבקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה ממשית להבטחת הוצאות המבקשת ונזקיה אשר הוגשה ביום 19.8.2015.
המשיבה 3 תגיש לבית המשפט את תגובתה לבקשה הדחופה למתן סעדים זמניים בעותק כרוך ומדוגלן, זאת תעשה עד ליום 24.8.2015 בשעה 10:00. מובהר כי גם תשובת המבקשים לתגובת המשיבות תוגש לבית המשפט גם בעותק כרוך ומדוגלן.
המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ה, 23 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.