הדפסה

אוחנה נ' המוסד לביטוח לאומי

14 מאי 2015
אבי אברהם אוחנה
המערער
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת נטע רות
נציג ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש, נציג ציבור (מעסיקים) מר עמית שטרייט

המערער בעצמו
ב"כ המשיב עו"ד יפה רוטשילד
פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים להגיע להסדר הבא לעניין בחינת תקופת הכרה בו כנכה נזקק, מעבר לשאלת הזכאות לתשלום כנכה נזקק שהינה שאלה נפרדת.

2. לגבי שאלת ההכרה במערער כנכה נזקק, הוסכם על הצדדים כי התקופה הרלוונטית לאור דברי המערער הינה מיום 1.6.2003 ועד לחודש מאי 2006 ומאפריל 2008 ועד 12.3.2009.

3. לגבי התקופות שנמנו לעיל, מוחזר עניינו של המערער לועדת הרשות על מנת שתבדוק האם התמלאו תנאי ההכרה בו כנכה נזקק לגבי אותן תקופות.

4. הוועדה תזמן את המערער להופיע בפניה ולפרוש את טענותיו.

5. רק לאחר שמיעת טיעון המערער תחליט הועדה ותנמק החלטתה.

6. האמור לעיל הינו על פי הסכמת הצדדים ולפיכך ניתן לו בזאת תוקף של פסק דין.

7. על ועדת הרשות לפעול על פי האמור לעיל.

ניתן והודע היום כ"ה אייר תשע"ה, 14/05/2015 במעמד הנוכחים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

נטע רות,
שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

מר עמית שטרייט,
נציג ציבור (מעסיקים)