הדפסה

אוחיון נ' גמשא ואח'

בפני
כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

תובע

שלום אוחיון

נגד

נתבעות

1.אילנית גשמא
2.איילון חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב התובע בתאונה מיום 4.1.15.

אין חולק כי התאונה ארעה בצומת מרומזר, שעה שרכב התובע פנה שמאלה ואילו רכב הנתבעת 1 (להלן: הנתבעת) הגיע בנסיעה ישר מן הכיוון הנגדי. גרסאות הצדדים באשר לאחריות לתאונה חלוקות. התובע טוען כי ביצע את הפניה שמאלה כאשר האור בכיוון נסיעתו היה ירוק. לטענתו, הנתבעת הגיעה מולו בנסיעה ישרה, תוך שהיא נכנסת לצומת באור אדום, זאת ככל הנראה משום שהרמזור לפניה שמאלה בנתיב לידה התחלף לירוק והיא סברה בטעות כי מדובר ב מופע הרמזור לכיוון נסיעתה. מאידך, הנתבעת טוענת כי הגיעה לצומת ועמדה למופע אור אדום בכיוון נסיעתה. לאחר שהתחלף האור לירוק, כך טוענת הנתבעת, היא ווידאה כי הצומת פנוי והחלה בנסיעה ישר , כאשר לפתע הגיח רכב התובע, שנסע באור אדום ופגע עם חזית רכבו בצידו השמאלי קדמי של רכב הנתבעת.

בדיון שנערך העידו שני הנהגים – התובע והנתבעת. בנוסף, הובא לעדות מטעם התובע מר יניב ניגרקר, אשר היה, על פי הנטען, עד לתאונה (להלן: העד) וכן בתה של הנתבעת, הגב' גילת גשמא, אשר ישבה לצדה בעת התאונה.

לבית המשפט הוגשו תמונות של הנזק לרכב התובע (ת/1), תמונות של הצומת מכיוון פניית הנהגים (ת/2 ו-ת/3), הודעות שמסרו הנהגים במשטרה (נ/1), שרטוט שערכה הנתבעת של הצומת (נ/2), תמונות הנזק לרכב הנתבעת (נ/3) והודעת הנתבעת למבטחת (נ/4). בנוסף, הוגשו לאחר הדיון, באמצעות נט המשפט , תמונות שצולמו מיד לאחר התאונה, אשר הוצגו במהלך הדיון באמצעות הטלפון הנייד.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובמוצגים שהוגשו לי ולאחר ששמעתי את עדויות הנהגים, שאף הדגימו בפני את התאונה, את עדות העד ואת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה , כמבואר להלן.

מן התשתית הראייתית שהונחה בפני עולה כי התובע הוכיח, במידה הדרושה במשפט אזרחי, את גרסתו, לפיה הוא שנכנס לצומת בחסות מופע אור ירוק. בראש ובראשונה, גרסתו של התובע נתמכת בעדותו של העד הניטרלי , אשר נסע אחריו (עמוד 3 לפרוטוקול, שורות 4-3; עמוד 5 לפרוטוקול, שורות 2-1). מדובר בעד בלתי-תלוי, שהעיד כי לא הכיר את התובע לפני התאונה ואשר מסר בעדותו כי ראה שהתובע נכנס לצומת כאשר מופע הרמזור בכיוון נסיעתו היה ירוק ("אני ראיתי ירוק מלא" – עמוד 5 לפרוטוקול, שורות 7-1 ). זאת ועוד. גרסתו של התובע בכתב התביעה ובעדותו בבית המשפט עולה בקנה אחד עם ההודעה שמסר במשטרה. מאידך, הנתבעת העידה בדיון כי כשהתחלף הרמזור בכיוון נסיעתה לירוק "התחלתי בנסיעה ובדיוק הרגשתי את המכה שנכנסו בי..." – עמוד 4 לפרוטוקול, שורות 20-19). ואולם, ב הודעתה של הנתבעת במשטרה תואר אירוע שונה, כדלקמן: "הגעתי לצומת כשהיה רמזור אדום, האטתי ועצרתי בצומת. לאחר מס' רגעים התחלף הרמזור לירוק, התחלתי בנסיעה ולפתע ראיתי מולי שחור-אפור, לא הבנתי מה קרה, האוטו עצר, פתחתי חלון ולפתע ראיתי רכב שנכנס בי בחלק קדמי שמאלי" (הודעת הנתבעת, נ/2. הדגשות הוספו – ש.צ.ה). בדיון לא פ ֵּרשה הנתבעת למה התכוונה בתיאורה זה, שנמסר בסמוך לאחר התאונה. לאור האמור, מאזן ההסתברויות נוטה לכיוון גרסת התובע לפיה הוא שנכנס לצומת למופע אור ירוק.

יחד עם זאת, מצאתי כי יש מקום להשית על התובע אשם תורם בשיעור של 20% לקרות התאונה. הלכה היא כי גם על נהג, הנכנס לצומת בחסות מופע אור ירוק, מוטלת החובה לוודא כי נסיעתו בצומת אפשרית ללא הפרעה (תקנה 65 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 וראו גם את ההלכות שנפסקו בע"א 553/73 אליהו נ' חנחן, פ"ד כט(2) 341 (1975) ובע"א 586/84 מקלף נ' זילברברג, פ"ד מג(1) 137 (1989) ואת חלוקת האחריות שנקבעה שם). בנסיבות שתוארו, שומה היה התובע לנקוט משנה זהירות בעת כניסתו לצומת ולבחון אם מסיבה כלשהי מצויים בו מכשולים והפרעות שאינם מאפשרים לעבור בו בבטחה. משלא עשה כן, קם אשמו התורם בשיעור שנקבע.
אשר על כן, התביעה מתקבלת ב כפוף לאמור לעיל.

הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובע בגין נזקיו סך של 14,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 19.1.15. כמו כן ישלמו את שכר טרחת השמאי (בסך 1,664 ₪), הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכר העד בסך 200 ₪ כפי שנפסק בדיון. הסכומים ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ג תשרי תשע"ו, 26 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.