הדפסה

אהרן נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

מספר בקשה:16
בפני
כבוד ה שופט רמי חיימוביץ

תובע

עוזי אהרון

נגד

נתבעת

שומרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

תם קדם המשפט.
הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים כדלקמן:
תביעה עד 1/11/15.
הגנה עד 1/1/16.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים, לרבות חוות דעת, כשהם ממסופרים באורח רציף.
בקשות לקבלת תעודות עובד ציבור יוגשו בתוך 45 יום מהיום.

לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים.

יש להגיש תצהירי חוקרים ללא דוחו"ת חקירה. דוחו"ת חקירה יוגשו לאחר סיום פרשת התביעה.
יש לפרט זהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם, ולהגיש בקשה לזימונם, כולל תמצית עדותם הצפויה ותצהיר תומך.
התנגדויות לקבילות מסמכים ועדויות יוגשו תוך 15 ימים מקבלתן. הימנעות ממסירת הודעה כאמור תחשב הסכמה להיבט הקבילות.
חוו"ד מומחים יוגשו ללא ח.נ. זולת אם הודיעו הצדדים על כוונה לחקור מומחים כנדרש בדין.

המזכירות תבטל מועד התז"פ.
דיון מוקדם ביום 8/2/16 שעה 9:00 לבדיקת ראיות, אופן הגשתם ותיאום מועדים.

ניתנה היום, ל' אב תשע"ה, 15 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.