הדפסה

אהרוני נ' כהן ואח'

בפני
כב' השופט אייל דורון

התובעת
שרה אהרוני, עו"ד
ע"י עוה"ד אריה חגי ו/או שרה גולדין אח'

נגד

הנתבעים
(עזבון המנוחה שרה זהרה פרחי ז"ל) -

  1. רחל כהן
  2. יאיר פרחי
  3. בצלאל פרחי
  4. רפאל פרחי
  5. אליהו עוזרי פרחי
  6. משה פרחי

ע"י עוה"ד זיו סימון ו/או אילון עישר ואח'

פסק דין

תביעת שכר טרחה, שבירורה עשוי היה להיות מורכב למדי, לאור ריבוי הסוגיות ואופי הטענות. הצדדים השכילו להסמיך את בית המשפט להכריע על דרך הפשרה, בהתאם להוראת סעיף 79א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984.

לאחר השלמת הטיעון בעל פה שבתי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם הרבים ו בסיכומי הצדדים בכתב על נספחיהם הרבים, וכן שבתי ועיינתי באמצעות "נט המשפט" בתיקים השונים שנוהלו בבית המשפט לענייני משפחה ובערכאות ערעור.

לאחר סכימת הרכיבים השונים, ולאחר שערוך (ובמעוגל), אני מחייב את הנתבעים 1-6, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סכום של 66,500 ₪, כערכם היום.

בנוסף, ישלמו הנתבעים 1-6 לתובעת הוצאות משפט בסכום כולל של 1,400 ₪ ושכ"ט עו"ד (בגין הליך זה) בסכום כולל של 8,260 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום. למען הסר ספק - בין אם התשלום יבוצע מתוך הסכומים המוחזקים בידי עורכי הדין, שהוסכם כי יבטיחו את תשלום הסכום שייפסק על ידי, כמפורט בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בת.א. 11092-01-12, ובין אם התשלום יבוצע בדרך אחרת, בכל מקרה יבוצע התשלום תוך המועד הנ"ל, ללא קשר למועד מכירתם של נכסים כלשהם.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ב' אייר תשע"ד, 02 מאי 2014, בהעדר הצדדים.