הדפסה

אהרוני ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני
כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין

בעניין

מבקש
ישראל ליקה אהרוני ז"ל , ת"ז XXXXXX532

בנימין אהרוני, ת"ז XXXXXX096

נגד

משיב
היועץ המשפטי לממשלה (פמת"א)

פסק דין

מונחת לפני בקשה למתן סעד הצהרתי, לפיו שמו הפרטי של המנוח ישראל ליקה אהרוני ז"ל ת"ז XXXXXX532, הינו ISDRAIEL (להלן: " המנוח"); שם אביו של המנוח הוא LEON, ושם אימו של המנוח הוא SURICA. כן נעתר לפני ליתן צו עשה המורה למשיבים לתקן את רישום הפרטים הנ"ל, כמו גם להנפיק תעודת רישם למפרע המעידה על שינוי שם המנוח.

ביום 22.10.15 הוגשה תגובת ב"כ היועמ"ש (פמת"א), לפיה הוא אינו מתנגד לשינויים המבוקשים בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, ומותיר את השינוי המבוקש בס"ק (ג) לשיקול דעת בית המשפט. עם זאת, המשיב התנגד בתוקף לעתירה לשינוי פרטי המנוח במרשם.

בנסיבות אלה, בהיעדר התנגדות מאת ב"כ היועמ"ש, הנני נעתרת לבקשה לשינוי שם המנוח והפרטים המפורטים לעיל, ומורה כדלקמן:
(א) שמו הפרטי של המנוח ישראל ליקה אהרוני ז"ל ת"ז XXXXXX532, הינו ISDRAIEL (להלן: " המנוח").
(ב) שם אביו של המנוח הוא LEON.
(ג) שם אימו של המנוח הוא SURICA.

לעניין העתירה למתן צו עשה, הרי שככל שהמבקש מעוניין בשינוי המרשם עליו לפנות לגורמים הרלבנטיים לשם כך, ולעניין זה יודגש כי בעוד שחוק השמות, תשט"ז-1956, נמנה בגדר החוקים שבסמכות בית משפט זה בהתאם לס' 1(6) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995, הרי שחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אינו בכללם (ר' והשווה בפסק דינו של כב' השופט י. ויצמן בתמ"ש (כ"ס) 20381/09 פלונית נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (פורסם במאגרים, 21.7.10).

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ולמשרד הפנים.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ו, 25 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.