הדפסה

אדר נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
באיקור אינטרנציונל קונסטרקשן אנד אינדוסטרי לימיטד קומפני בע"מ ח.פ 56-0021198
להלן: "החברה"
ובעניין:
עובדי החברה
להלן: "המבקשים"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"
נוכחים: עו"ד אלון הורנשטיין– בשם המבקש
אין הופעה מטעם החברה
עו"ד אייל דוד – בשם הכונ"ר
<#1#>

פרוטוקול
עו"ד הורנשטיין:
מנהלי החברה לא בארץ. נעשו ניסיונות ביקור בדירתו השכורה של מנהל החברה.
חשבון הבנק של החברה מוגבל ולחברה חובות רבים.
יש לנו אישור מרואה החשבון של החברה נכון ליום 1.7.13 כי על פי מידע שהתקבל במשרדו, מנהל החברה הינו תושב טורקי ועזב את הארץ ב-26.4.13 וטרם חזר.
אני מבקש להורות על פירוק החברה.

עו"ד דוד:
משהתמלאו כל התנאים המקדמיים אין מניעה מלהורות על פירוק החברה.

<#2#>
החלטה

אני מורה על פירוק החברה על פי הוראות פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג 1983, וזאת בהעדר התנגדות.

אני ממנה את הכונ"ר כמפרק זמני של החברה.

נושאי משרה בחברה יתייצבו עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונ"ר על מנת למסור מידע בנוגע לעסקי החברה.

על המפרק הזמני להגיש דו"ח אודות הליכי הפירוק הזמני תוך 75 יום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ג טבת תשע"ד, 26/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא