הדפסה

אדמתי נ' pietro fiorentini s/ p/ a milano ltaly

בקשה מס' 4
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקש/תובע

אהוד אדמתי

נגד

משיבה/נתבעת

pietro fiorentini s/ p/ a milano ltaly

החלטה

בענין : עיכוב ביצוע

1. לפני בקשה המבקש לעכב את ביצוע החלטתי מיום 7.8.12 במסגרתה הוריתי על ביטול עיקול
זמני שהוטל במעמד צד אחד על זכויות המשיבה בחברת נתיבי גז לישראל בע"מ , עד למתן
החלטה בבקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על אותה החלטה לבית המשפט המחוזי .
החלטה זו ניתנת על בסיס האמור בבקשה ובתגובה , כאשר בהסכמת המשיבה , עוכב ביצוע
ההחלטה עד מתן החלטתי זו .

2. באשר לסיכויי ההליך הערעורי , לא שוכנעתי כי סיכויי ההליך להתקבל טובים .
ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות של הערכאה הדיונית בכל הנוגע
לסעדים זמניים . כדי שבקשת רשות הערעור תתקבל יהיה על המבקש לשכנע את ערכאת
הערעור כי החלטתי הינה בלתי סבירה באופן המחייב התערבות .
השוו – רע"א 33383-06-12 י. קמפף הקו המעוצב בע"מ נ' בירמן עצים ופרזול בע"מ , טרם פורסם

3. באשר למאזן הנוחות , אני סבור כי הוא נוטה לטובת יישום ההחלטה בדבר ביטול העיקול .
תשובת המחזיקה נתיבי גז לפיה מוחזקים אצלה כספים העולים על סכום העיקול , מטילה
על המבקש נטל כבד להראות כי אם העיקול יבוטל תפעל המשיבה להבריח נכסיה .
לא מצאתי בבקשה כל הסבר כיצד תוכל המשיבה להבריח נכסיה בפרק הזמן הקצר יחסית
ממועד יישום החלטה זו ועד להכרעה בבר"ע . מנגד , מצאתי כי יש ממש בחשש של המשיבה לנזק
הנגרם לשמה הטוב בכל יום בו נותר על כנו עיקול על זכויותיה בנתיבי גז בסכום משמעותי של
חצי מיליון ₪.

4. לשלמות התמונה יצויין כי אין ממש בטענה לפיה ב"כ המשיבה הסכים במשתמע לעיכוב
ביצוע עד להכרעה בבר"ע . זכורה לי היטב השתלשלות העניינים בגמר הדיון במסגרתה בית
המשפט ביקש להכריע על אתר בבקשה לעיכוב ביצוע וב"כ המשיבה ביקש להמתין עד להגשת
הבר"ע , תוך הסכמה לעיכוב ביצוע לשבעה ימים עד להגשת הבר"ע והבקשה לעיכוב ביצוע .

5. על כן , אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע .
כדי לאפשר למבקש לנצל באופן אפקטיבי את זכותו להגיש בקשה לעיכוב ביצוע לערכאת הערעור
, אני מורה למזכירות ליישם ביום 19.9.12 את החלטתי בדבר ביטול העיקול על זכויות המשיבה
בחברת נתיבי גז לישראל בע"מ . העיקול יבוטל ביום 19.9.12 , אלא אם ערכאת הערעור תורה על
עיכוב ביצוע של החלטתי .

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ב, 10 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.