הדפסה

אדזיאשוילי נ' המוסד לביטוח לאומי

O דחוף
(במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X )
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום
חלק א'
הדיון אליו יש לשלוח מתרגם לשפה ..רוסית .. יתקיים בבית הדין לעבודה בבאר-שבע בתאריך 08 אוקטובר 2013 בשעה 10:00 בעניין תיק מס' 53776-09-11 
 בפני כב' השופט צבי פרנקל
 בענין: (תובע) דניאל חיים אדזיאשוילי נגד (נתבע) המוסד לביטוח לאומי
 
תאריך: ..........................               שם: לילי כהן
..............................................................................................................................
חלק ב' -  ביטול הזמנת מתרגם                                       אישור החברה
פרטים (למילוי ע"י המזכירות) O מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.
O ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני ליידעך אודות ביטול הדיון, שפרטיו לעיל,
אליו בקשנו לשלוח מתורגמן.
 
תאריך: .................................   שם: לילי כהן

תאריך: ....................  שם פרטי ומשפחה:.........................
..............................................................................................................................
חלק ג' -  אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
O מאשר קבלת שרותי תרג ום בתיק הנ"ל, משעה ........ עד שעה ......... 
O המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.

שם המתרגם: ______________
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 .............................................................................................................................
חלק ד' -  אישור מזכיר ראשי
 
O בדקתי את פרטי התרגום בתיק הנ"ל ואני מאשר.
O לא מאשר, פרט.
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................