הדפסה

אגודת קרן מאיר כוכב זסלבסקי ע.מ נ' לביא ואח'

לכבוד
לשכת הוצל"פ ראשל"צ
רח' סחרוב 22, ראשון לציון

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
1801082097
18 -
לשכת הוצל"פ ראשל"צ-

057110249
01

אסמכתא: ע120464671
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 17129-01-09 סך 337 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 120א 199911088300 סך 1957 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;

בתיק מספר 120א 199911088300 סך 1961 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 620תמש200904123000 סך 497 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 38760-06-11 סך 694 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 36916-11-11 סך 928 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 36916-11-11 סך 928 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 48888-03-12 סך 365 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 30395-10-12 סך 365 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.