הדפסה

אגודת קרן מאיר כוכב זסלבסקי נ' סוויסה ואח'

לכבוד
לשכת הוצל"פ רמלה
ויצמן 3, רמלה, 72415

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
3400714124
34 -
לשכת הוצל"פ רמלה-

038715124
01

אסמכתא: ע120387545
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 3196-02-09 סך 337 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 020ת 200802539200 סך 1000 ₪ בסעיף קנס תעבורה;

בתיק מספר 23504-05-12 סך 365 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.