הדפסה

אברה(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני כב' השופטת מיכל ברנט

העותר
יעקב אברה (אסיר)

נגד

המשיבים

  1. משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:
העותר ובא כוחו – עו"ד חן מאירי
ב"כ המשיב – עו"ד גלעד ארליך

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזרת על העתירה. הגדרתו של העותר כאסיר אלמ"ב היא הגדרה הסטורית. האסיר מרצה מאסר שני בגין עבירות תעבורה. בחודש הבא אמור העותר להפגש עם ועדת השחרורים. הוא נפגש עם רש"א בנתניה, וכדי לאפשר את המשך הליך קבלתו לרש"א יש צורך בשינוי הקטיגוריה על מנת לבחון את המשך יציאתו לחופשה חריגה. אני מבקשת לקבוע סד זמנים וכן בדיקה נקודתית, על מנת לקבל חוו"ד עדכנית שלאחריה תוסר אותה הגדרה של קטיגוריה א'. אצייןכ י אין לעותר תיק פתוח בגין אלמ"ב. במהלך סד הזמנים תתכנס ועדת אלמ"ב תבחן את עניינו.

ב"כ המשיב: אנחנו צריכים להבין שועדת אלמ"ב זה לא עניין של יום יומיים. יש צורך בסד זמנים גדול יותר. כו כן אדגיש, כי גם אם הנושא של חופשה חריגה יעלה בעניינו של העותר, יש דברים נוספים שיעלו בועדת אלמ"ב. יש התנגדות נוספת שיכול להיות שיש לה השלכות. אנימבין את סד הזמנים שחברתי מבקשת. אנימבקש לאפשר זמן מספיק לועדת אלמ"ב.

החלטה

העותר נדון ל- 12 חודשי מאסר שמניינם מיום 10/7/14, בגין נהיגה בזמן פסילה וללא ביטוח.
זהו מאסרו השלישי של העותר והוא מסווג לקטיגוריה א, ככל הנראה על רקע תיק חקירה שעניינו איומים והסגת גבול כלפי גרושתו אשר נסגר.
לטענת באת כוחו של העותר, איןמקום להגדרתו של העותר כקטיגוריה א' אלמ"ב, ויש מקום, לאור העובדה שהתיק נסגר, לבחון הגדרתו של העותר.

ועדת אלמ"ב מתבקשת להתכנס בהקדם ולא יאוחר משבועיים מקבלת החלטתי זו, ולבחון הגדרתו של העותר.
בכפוף לאמור, העתירה נדחית.

ניתנה והודעה היום ט"ו טבת תשע"ה, 6/1/15 במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

מיכל ברנט, שופטת