הדפסה

אברהם ואח' נ' בר לב ואח'

מספר בקשה:67
בפני
כבוד ה שופטת לימור רייך

מבקשת/ תובעת

איילה ברכה אברהם

נגד

משיבים/ נתבעים

  1. איל בר לב
  2. משה זינגל
  3. עו"ד אורנה גלזן גונן

החלטה

לפני שלוש בקשות לתיקון טעות סופר/ ניסוח מחדש של פסק הדין, שהגישה התובעת/ המבקשת אשר לטענתה נפלו בפסק דינו של ביהמ"ש מיום 16/8/15, בהתאם לסעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד- 1984.

לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות ובתשובות לתגובות, ניתנת בזאת החלטתי במאוחד ביחס לבקשות כולן כדלקמן:

1. באשר לבקשה לתיקון טעות סופר בסעיפים 1 ו- 2 בפרק המכונה "סוף דבר" בעמ' 28 לפסק הדין, בדרך של הוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת הכספים בידי הנתבעים 1 ו- 2 ועד לתשלום המלא בפועל, הנני סבורה כי הצדק עם המבקשת וכי בפסק הדין נפלה טעות סופר / "השמטה מקרית" בכך שהסכום שנפסק לא הוצמד כדין ליום הגשת התביעה ומשכך, יש להורות על התיקון כמבוקש ולערוך את החישוב כפי שנעשה על ידי התוב עת במסגרת כתבי הטענות מטעמה.

המבקשת זכאית להפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום שבו נקבע, כי הסכומים ניטלו ממנה על ידי הנתבעים 1 ו- 2 שלא כדין, כל זאת עד תשלומם המלא בפועל. על סכומים אלו שילמה המבקשת אגרה בעת פתיחת התיק ורק בשל השמטה מקרית נקב ביהמ"ש בסכומי הקרן , ללא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הנטילה ועד למועד הגשת התביעה .

אין המדובר במקרה שבו ביקש ביהמ"ש לשלול מהמבקשת את פסיקת הפרשי ההצמדה והריבית ביחס לאותם סכומים.

בנסיבות אלה, הנני מורה על תיקון ההשמטה המקרית כך שהסכום שנפסק כנגד הנתבע 1 בסך של 52 אלף ₪ כאמור בסעיף 1 בפרק "סוף דבר" בעמ' 28 לפסק הדין, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 9/5/05 ועד התשלום המלא בפועל.

כך גם ביחס לשני הסכומים המופיעים בסעיף 2 לאותו הפרק, האחד בסך של 176,753 ₪ והשני בסך של 30,705 ₪ (בגין השתתפות עצמית)- יש להוסיף לסכום הראשון הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 25/4/05 ועד התשלום המלא בפועל (הואיל וסכום זה מורכב ממספר סכומים אשר שולמו בין התאריכים 19/4/05 ועד ליום 1/5/05 הוריתי על הפרשים החל מאמצע תקופה).

ביחס לסכום השני, חרף העובדה שהתובעת לא עתרה לתיקונו, הרי שבמקרה כזה ובהינתן כי עסקינן בהשמטה מקרית של ביהמ"ש, הנני מורה על תיקון ההוראה כך שסכום זה, אשר נכון ליום הגשת התביעה עמד על סך של 44,767 ₪ (בהתאם לכתב התביעה) , יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

2. באשר לבקשה לניסוח מחדש של פסק הדין, כך שיובהר שפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ברנר (מחוזי ת"א) בוטל בהסכמת הצדדים בבית המשפט העליון, קרי, עסקינן בהחלטה/ פסק דין חסר תוקף משפטי, כל זאת לנוכח אזכורו במסגרת פסק הדין של הח"מ, הרי שדינה של הבקשה להידחות מכמה טעמים; ראשון , ביהמ"ש קם מכיסאו שני ועיקר , ביהמ"ש נתן פסק דין מפורט המדבר בעד עצמו ואיננו מסתמך על פסק דינו של כב' השופט ברנר (פסק דין שצורף על ידי הצדדים כחלק מהראיות מבלי שהצדדים טרחו לצרף את ההחלטה על ביטולו בהסכמה) , במובחן מאזכורו ואף ניתן לומר כי ההפך הוא הנכון וטענות הצדדים בהחלט יישמעו במהלך הערעור שהוגש על ידם.

3. הוא הדין באשר לבקשת המבקשת לתיקון טעות סופר (בקשה מס' 2) כך שעל החיוב הכספי הכולל שהוטל על הנתבע 2 יתווסף הסך של 30,325 ₪ , לאחר שביהמ"ש דחה את טענות האחרון ביחס לחילולו של השיק בסכום זה ומשכך, יש לראות בו ככזה ששולם לידיו ולהורות על השבתו לידי התובעת.

פסק הדין בעניין זה מדבר בעד עצמו, ביהמ"ש דחה את הטענה מהנימוקים המופיעים שם, ברם נקבע כי סכום זה שולם על חשבון שכ"ט המגיע לנתבעים בסך של 12 אלף דולר, בכל מקרה אין המדובר בתיקון טעות סופר והבקשה נדחית.

מזכירות תשלח עותק החלטתי לב"כ הצדדים כולם בדואר רשום + א.מ.

ניתנה היום, ח' חשוון תשע"ו, 21 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.