הדפסה

אברבך נ' שטינמן ואח'

בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה

התובעת
ציפורה אברבך

נגד

הנתבעים

  1. צבי שטינמן
  2. אסתר שטינמן

<#2#>
נוכחים:
התובעת וב"כ עו"ד מנשה ענתר
הנתבעים בעצמם
פרוטוקול

הנתבעים:
אין לנו כתב הגנה.
אנחנו פנינו לסיוע עקב המצב הכלכלי הקשה שלנו, בעמותה הפנו אותנו לפרקליטות, אמרו לנו שההכנסות ברוטו גבוהות מ- 500 ₪ מהממוצע שמותר לטפל בכם. ניסינו לגבש כתב הגנה, אין לנו כסף לפנות לעו"ד.
לשאלת בית משפט אם שילמנו את דמי השכירות, אנחנו משיבים שלא.

הערת בית משפט:
מציע לנתבעים לחסוך בהוצאות, נוכח שנחזה כי אין בידי הנתבעים הגנה כלל ולהגיע להסכמה בדבר פינוי המושכר.
מבהיר כי אין חובה לקבל הצעת בית משפט וכי דעתו טרם גובשה.

לאחר הפסקה.

ב"כ הצדדים:
לא הצלחנו להגיע לשום סיכום בעניין.

ב"כ התובעת:
אני מבקש ליתן פסק דין והחלטה בדבר פיצול סעדים לתביעה כספית.
את כתב התביעה קיבלו לפני 4 חודשים.
מה שקורה זה, החגים מסתיימים בסוף ספטמבר, ביקשנו שעד לפינוי ישולם שכר הדירה. הנתבעים מבקשים לפנות באמצע אוקטובר.
תמורת החודש הנוסף שהנתבעים מקבלים, נבקש שישלמו דמי שכירות.

הנתבעים:
אם אני הולך לחפש דירה, ההוצאות שלי מעל ומעבר. נכון לכרגע אין לי גרוש.

ב"כ התובעת:
אני רואה את זה כשיטה למשוך זמן. הם ידעו קודם ועכשיו הגיעו לחגים. הם הבטיחו שיפנו. אני אסכים להצעת בית משפט עד ה- 15.10.13 וזאת בלבד שישלמו עבור מחצית חודש מה- 1.10.13 ועד ה- 15.10.13 מבלי שיהיה לגרוע מזכויות התובעת לעניין מכלול דמי השכירות שלא שולם.
בנוסף, אבקש לחייב בהוצאות.

הנתבעים:
אבקש לא לחייב בהוצאות. מצבי הכספי לא טוב.
<#3#>
<#4#>

<#8#>
פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים, אני מורה לנתבעים לפנות את הנכס נשוא התביעה – דירה ברחוב דוד אלעזר 71 בעיר חולון גוש 6750 חלקה 221 תת חלקה 28 (להלן: " הדירה") וזאת עד ליום 15.10.13 עד השעה 14:00.

תנאי לשהיית הנתבעים בדירה מיום 30.9.13 ועד ליום 15.10.13 הנו נשיאתם בתשלום לזכות התובעת בסכום של 1,650 ₪.

סכום זה יועבר לידי ב"כ התובעת לא יאוחר מיום 1.10.13 עד השעה 14:00 ובמישרין למשרדו.
לא ישולם הסכום במועדו, יהא מועד הפינוי יום 1.10.13 עד השעה 14:00.

תפונה הדירה במועד, יישא כל צד בהוצאותיו נוכח ההסכמה אליה הגיעו הצדדים. לא תפונה הדירה במועד, יישאו הנתבעים בהוצאות התובעת בסכום כולל של 4,000 ₪.

זכות ערעור כדין.

<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ח אלול תשע"ג, 03/09/2013 במעמד הנוכחים.

ארז יקואל, סגן נשיאה

ב"כ התובעת:
אני עומד על הוצאות בגין ההליך. הגענו לפינוי הדירה אך ורק לאחר שהוגשה תובענה, האישה שכרה עו"ד ושילמה שכ"ט ואגרות והוצאות ופה אנחנו באים וגם הולכים לפנים משורת הדין וגם נותנים עוד זמן וגם וגם וסופו של יום לא מקבלים את הוצאות ההליך עצמו. לכן, אני עומד על הוצאות ההליך.

הנתבעים:
אני חי עם הגברת 13 שנה וקרתה תקלה שלנו וזה בעקבות קריסה כלכלית + קריסה בריאותית, אחרת זה לא היה מגיע למצב הזה. 11 שנה חיינו בשלום עם המשכירה.
אני מבקש את רחמי בית המשפט, אני היום לא מסוגל שום נטל כלכלי מעבר לבקושי שכר הדירה הזה וקצת חשמל וקצת משהו לאכול. בית המשפט מוזמן לבית, ההוצאה לפועל פירקה את הבית כמה פעמים, אין בבית כלום, מיטות ומקרר – מצב הכי בסיסי שבעולם.
אני מבקש מבית המשפט אנא ממך...
<#6#>
החלטה

אין במצבם הכלכלי של הנתבעים כדי להוות שיקול מכריע לעניין הימנעותי מפסיקת הוצאות לתובעת.

החשבתי את רוח החג, את הסכמת הצדדים ואת מכלול נסיבות העניין, לפיו הושג מועד פינוי מוסכם שיסייע לתובעת גם בבחינת הימנעות מהליכי מימוש ויחסוך במכלול שלם של הוצאות.

בנוסף, הסכמת הצדדים כוללת רכיב כספי לתשלום מטעם הנתבעים מבלי ששולמה אגרה ביחס לתביעה כספית.

נחה דעתי כי ראוי להסתפק ברכיב הוצאות מותנה כפי שנפסק, מהלך שיסייע בעמידת הנתבעים בהוראות פסק דין זה.

אין שינוי בהחלטה הנ"ל לעניין ההוצאות.

<#7#>

ניתנה והודעה היום כ"ח אלול תשע"ג, 03/09/2013 במעמד הנוכחים.

ארז יקואל, סגן נשיאה