הדפסה

אביעד ואח' נ' דיסקלו ואח'

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעים (משיבים)

1.מרים אביעד
2.יהודה אביעד

נגד

נתבעים (מבקשים)

1.לירון דיסקלו
2.נאוה דסקלו
3.מרציל דסקלו

החלטה

המבקשים עותרים הן להעברת הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית (איני נדרש לסעד הטכני של דחיה על הסף (שממילא אינו בסמכותי), באשר התקנות קובעות שתביעה לא תידחה מחמת חוסר סמכות, מקום בו ניתן להעבירה), והן למחיקת כותרת.

המבקשים טוענים, כי הסמכות נתונה לבית משפט השלום בתל-אביב נכון מקום חתימת הסכם בין הצדדים, ונוכח מקום מגורי המבקשים. המבקשים אינם סבורים שהמקום שנועד לביצוע התחייבות (אשר בהעדר קביעה אחרת הוא לפי הקבוע בסעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 – במקום עבודתו או מקום מגוריו הקבוע של הנושה) הוא רלבנטי, שכן הוא מעקר את יתר הוראות התקנות לעניין סמכות מקומית.
איני יכול לקבל את עמדתם: החלופה המבוססת על המקום שנועד לביצוע התחייבות היא חלק מהתקנות לעניין סמכות מקומית, ואין תוקפה פחות משל האחרות. אכן, אין לכאורה הסכמה מפורשת בין הצדדים על המקום המיועד לביצוע ההתחייבות (ומכל מקום לא נכתב בכתב התביעה כי ישנה), אולם דווקא אז חלה הוראת סעיף 44(א) הנ"ל, ולכולי עלמא מקום מגורי המשיבים מצוי בתחום שיפוטו של בית משפט השלום בכפר-סבא.
לפיכך נדחית הבקשה להעברת הדיון.

המבקשים טוענים, כי יש למחוק את כותרת התביעה, מחמת צירוף עילות שאינן חוזיות (עשיית עושר ולא במשפט, עוולת תרמית) לכתב התביעה. ככלל, היה הדין אמור להיות עמם; אלא, שצודקים המשיבים בתגובתם, שכתב התביעה – הגם שהוא מרחיב בעילות אלה – אינו תובע דבר על יסודם. עילות אלה, אשר דומה כי הובאו כטענות "אווירה", אינן מקימות, על פי כתב התביעה עצמו, כל עילה לתביעה, וה סעד היחיד הנתבע הוא הסעד החוזי, המבוסס על העילה החוזית.
בנסיבות אלה, נדחית גם הבקשה למחיקת כותרת.
איני עושה צו להוצאות בבקשה, נוכח הליקויים הרבים שנפלו באופן הגשת תגובות המשיבים, ונוכח קיומן של אותן טענות "אווירה" בכתב התביעה, הגורמות לסרבול הדיון ולבזבוז זמן.

בקשת רשות להתגונן תוגש תוך 30 יום. ככל שלא תוגש – יהיו המשיבים רשאים ליטול פסק-דין על פי כתב התביעה.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תשע"ה, 12 יוני 2015, בהעדר הצדדים.