הדפסה

אביסרור משה ובניו עבודות בניין ופיתוח בע"מ, נ' פורת ואח'

בפני
כב' הנשיא יוסף אלון

המבקשת

אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופיתוח בע"מ ח.פ. 510778087
ע"י ב"כ עו"ד שלמה עמיאור

נגד

המשיבים

  1. אלעד אברהם פורת ת.ז XXXXXX648
  2. יפעת פורת ת.ז XXXXXX031

ע"י ב"כ עו"ד יעקב גסר

החלטה

המשיבים הגישו תביעה כספית – נזיקית נגד המבקשת לבית המשפט השלום בבאר שבע, בגין ליקויים נטענים בדירת מגורים שרכשו מהמבקשת ביום 20/3/06.
אל כתב התביעה מחד ואל כתב ההגנה מאידך, צירפו הצדדים חוות דעת מומחים מטעמם, וביום 4/4/13 מינה בית המשפט קמא ( כב' השופטת מ. וולפסון) את מר דוד לנדאו כמומחה מטעמו בתחום האיטום ( להלן – המומחה).

לאחר קשיים בהעברת כתב המינוי והמסמכים הרלוונטיים לידי המומחה, הוגשו לתיק בית המשפט קמא ביום 19/8/13 מספר עמודים מתוך חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט , ביום 11/9/13 הוגשו לתיק בית המשפט קמא שני עמודים נוספים מתוך חוות הדעת ( העמודים הראשונים המפרטים את פרטי השכלתו של המומחה) וביום 1/10/13 הוגש מסמך נוסף המסכם את הערכת שווי ביצוע העבודות לתיקון הליקויים שנמצאו.

ביום 17/12/13 הגישה המבקשת ( הנתבעת) לבית המשפט קמא " בקשה לפסילת חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט וביטול מינויו של המומחה" בטענה כי המומחה איננו מהנדס בניין בהכשרתו, וכי חוות הדעת לא נערכה כדין, לא פורטה השכלתו של המומחה, לא פורטו הליקויים שהתבקש המומחה לבדוק ואת מה שבדק בפועל וממצאיו, וכן לא פורט כיצד עלות התיקון שנקבעה על ידו מתייחסת לתיקון הנדרש. כמו כן טענה המבקשת כי מסקנות חוות דעתו של המומחה חמורות אף יותר מהמסקנות אליהן הגיע המומחה מטעם המשיבים ( התובעים) עליהן התבסס כתב התביעה.

בדיון מקדמי בתובענה אשר נערך במעמד הצדדים, נעתר בית המשפט קמא לבקשת המבקשת והורה למומחה להשיב על שאלות ההבהרה של המבקשת, אולם משסירב המומחה להשיב על שאלות ההבהרה, נקבע דיון נוסף במעמד הצדדים לחקירתו של המומחה בפני בית המשפט קמא.
בתום הדיון ( מיום 4/5/14) בו נחקר המומחה על חוות דעתו בפני בית המשפט, שבה המבקשת ועמדה על בקשתה לפסילת חוות הדעת וביטול המינוי, ולאחר קבלת עמדת המשיבים ( התובעים), דחה בית המשפט קמא, בהחלטתו מיום 13/7/14, את הבקשה וקבע כי " המומחה אומנם לא מהנדס, אך הוא כן מומחה במים. בהקשר לריצוף, הפער בינו לבין מומחה הנתבעת אינו משמעותי. לגבי הרטיבות, ישנה הסכמה חלקית של מומחה הנתבעת בהקשר לממצא אחד. לאור זאת יוצא שחוות דעתו נופלת בגדר ההתמחות המקומית, על אף שאין לו התמחות בהנדסת בנין".

נגד החלטה זו הוגשה בקשת הרשות לערער.
לאחר הגשת בקשת הרשות לערער, הגישה המבקשת לבית המשפט קמא בקשה לעיכוב המשך בירור ההליכים ונדחתה (17/8/14).
בדיון מקדמי נוסף במעמד הצדדים מיום 14/7/14, העלו הצדדים אפשרות להידברות ביניהם לסיום ההליכים מחוץ לכותלי בית המשפט, משלא הוגשה הודעה נוספת בעניין זה לתיק בית המשפט קמא, נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מטעם הצדדים ( אפריל ויוני 2015) ולשמיעת ראיות הצדדים ( שני מועדים בחודשים אוקטובר ונובמבר 2015).

לטענת המבקשת, שגה בית המשפט קמא משהותיר את מינויו של המומחה על כנו שעה שחוות הדעת, כמפורט לעיל, הוגשה בחלקים ובמספר מועדים שונים, המומחה הינו בוגר תואר ראשון בתחום מדעי הטבע במחלקה לגיאולוגיה ואף בעל תואר מוסמך בבית הספר למנהל עסקים אולם לטענת המבקשת אין בהכשרתו זו כדי להגדירו כמומחה בתחום הבנייה.
לאחר שהמומחה סירב להשיב לשאלות ההבהרה שנשלחו אליו מאת המבקשת, גם בחקירתו בפני בית המשפט קמא, טוענת המבקשת, השיב המומחה מספר פעמים כי הוא אינו זוכר או לא יודע מדוע חוות הדעת הוגשה כפי שהוגשה וסמך תשובותיו המקצועיות בטענה כי הניסיון שרכש בתחום הוא אשר הכשיר אותו כמומחה לבחינת הליקויים הנטענים בתביעה ולא זכר לומר מדוע לא צורפו אל חוות דעתו הכמויות והתחשיבים שערך לצורך כתיבת חוות הדעת.
כמו כן, טוענת המבקשת, כי המומחה לא ערך בדיקות מקצועיות לליקויים שנטענו על ידי המשיבים. כך בנוגע לטענת הרטיבות – השיב המומחה כי הבדיקה נעשתה על ידו בדרך של " הסתכלות" על קירות הבית.

מנגד, טוענים המשיבים כי אין מקום להורות על פסילת מינויו של המומחה בשל העובדה שהוא אינו מהנדס בניין בהשכלתו, מאחר ולא הייתה מניעה שבית המשפט קמא יורה על מינוי מומחה ספציפי בתחום האיטום – בהם נעזרים רבות גם מהנדסי בניין בענייני רטיבות. כמו כן טוענים המשיבים כי ביטול מינויו של המומחה ופסילת חוות הדעת שהוגשה מטעמו לתיק בית המשפט תעשה במקרים בהם התעורר חשש ממשי למשוא פנים או חוסר אובייקטיביות מצד המומחה שמונה – מה שאינו מתקיים בענייננו. יתרה מזאת, טוענים המשיבים, כי היענות לבקשת המבקשת עלולה לסרבל ולעכב את בירור ההליך שלא לצורך.

לאחר עיון בבקשת הרשות לערער ובתשובת המשיבים – על נספחיהן – החלטתי לדון בבקשה כבערעור ולקבל את הערעור.
בהחלטה מיום 2/4/13 למינויו של מר לנדאו כמומחה מטעם בית המשפט קמא, צוין כי המינוי נעשה מתוקף היותו מומחה בתחום האיטום, ובהמשך (בסעיף 3 להחלטה הנ"ל) הוגדר מר לנדאו על ידי בית המשפט קמא כ"מהנדס" אליו נדרשים הצדדים להעביר את כתבי הטענות וחוות הדעת שצורפו על ידם. כמו כן, הורה בית המשפט קמא למומחה לחוות דעתו " בתחום האיטום ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובע ונספחיו בלבד.... ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל המצויים בדירה... המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון."

כל אלה, לא קיבלו התייחסות מלאה בחוות דעתו של המומחה.

נראה כי אכן יש למומחה נסיון בתחום האיטום, אולם ספק אם נסיון זה מספיק לבחינת כלל הפגמים אשר נטענו על ידי התובעים בכתב התביעה.
חוות דעתו של המומחה הוגשה קטעים קטעים , במועדים שונים ועל גבי דפים הנושאים לוגו של חברה מסחרית (לאספקת רצפות וחומרי בניה) אשר הקשר בינה לבין עורך חוות הדעת אינו ברור. כמו כן, חוות הדעת אינה מפרטת את הליקויים שנטענו על ידי התובעים אל מול הבדיקות שנעשו על ידו לבחינת הטענות והממצאים שגילה בשטח.
בחקירתו של המומחה בפני בית המשפט קמא, נמנע המומחה מלהשיב עניינית לשאלות ב"כ המבקשת בכל הנוגע לאופן עריכת חוות הדעת והגשתה במקוטע , וכן לא סיפק הסברים מניחים את הדעת לבדיקות שביצע או לא ביצע בדירת המשיבים.
בנוסף, לחקירתו הנגדית התייצב המומחה מבלי שהביא עמו את חוות דעתו – זאת כדבריו מפני "שהייתה בעיה עם הדיסק והכל נמחק" – הכל, לרבות התמונות שצילם כבסיס לחוות הדעת.
הוא איננו יכול להסביר מדוע חלקים שונים של חוות הדעת נושאים תאריכים שונים ומדוע חוות הדעת הוגשה בשלושה קטעים נפרדים בשלוש פעימות (ר' עמ' 9 לפרו' הישיבה מיום 4/5/14).

לדעתי, הצטברות הדברים יחדיו – לרבות אי יכולתו של המומחה לאשש בחקירה נגדית את חוות הדעת (הדיסק כולו, לרבות התמונות ,נמחק) – מטים את הכף לפסילת חוות הדעת.
אשר על כן, אני מקבל את הערעור, מבטל את החלטת בית המשפט קמא מיום 13/7/14 ומורה על פסילת חוות דעתו של המומחה שמינה בית המשפט קמא.
בית המשפט קמא יבחן האם בנסיבות הדברים מן הראוי למנות מומחה חדש מטעם בית המשפט – או שמא ניתן יהיה להכריע במחלוקת אף בהתבסס על חוות הדעת שהגישו הצדדים ולאחר שעורכיהן ייחקרו בחקירות נגדיות.

המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות בקשה זו בסכום של 3,000 ₪.

המזכירות תשיב למבקשת את הערובה שהופקדה על ידה על פירותיה.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשע"ה, 17 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.