הדפסה

אביטן נ' מגדל ואח'

בפני
כב' השופט יונתן אברהם

תובעים

ז'ק אביטן

נגד

נתבעים

  1. חברה לביטוח בע"מ מגדל
  2. עצים ופרזול בע"מ בירמן

החלטה מתוקנת

נוכח הפער הרב בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אני ממנה כמומחים מטעם בית המשפט, על אף העדר הסכמת הצדדים:

1. (א) ד"ר מיכה רינות מרחוב האורן 5, תמרת, כמומחה רפואי בתחום האורתופדי .
(ב) ד"ר אליהו גרינר רחוב אחד העם 9 חיפה, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי.

המומחים יתנו חוות דעתם באשר:
(א) למצבו הרפואי של התובע הנובע מן הארוע נשוא התובענה;
(ב) לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין הארוע;
(ג) לנכותו הצמיתה של התובע (אם קיימת) ככל הנובעת היא מן הארוע:
(ד) לנכותו הזמנית של התובע (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה)
בעקבות הארוע נשוא התובענה;
2. (א) התובע ימציא כתב ויתור סודיות רפואית למומחים הנ"ל וכן לנתבעות תוך 15 יום
מהיום.
(ב) כל אחד מן הצדדים ימציא למומחים הנ"ל וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת לרבות חוות דעת של מומחה. התובע ימציא מסמכים אלה בתוך 15 יום מהיום והנתבעים בתוך 15 יום מהיום שיקבלו את מסמכי התובע (למעט מסמכים אשר העתק שלהם הומצא להם ע"י התובע).
(ג) התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורו המומחים לצורך מתן חוות דעתם. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחים לקיום הבדיקות.
(ד) שכר טרחתם של המומחים יקבע על ידי המומחים עצמם וישולם להם ישירות בסמוך לאחר שיודיעו, על ידי הצדדים, מחצית כל צד.

3. חוות הדעת תוגשנה עד ליום 1.12.14.
4. התיק לעיוני ביום 4.12.14 למעקב פנימי.

המזכירות תמציא העתק לצדדים ולמומחים בדאר רשום עם א.מ.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ד, 18 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.