הדפסה

אבידן ואח' נ' אורות רמות 2011 בתי מאפה בע"מ ואח'

04 ספטמבר 2014
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

התובע:
עמית אבידן
ע"י ב"כ: עו"ד אייל אבידן
-
הנתבעת:
אורות רמות 2011 בתי מאפה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עובדיה גבאי

החלטה

על יסוד הרשימה מטעם התובע, הערות הנתבעת ותשובת התובע, אני קובע את רשימת המוסכמות והפלוגתאות בזאת כדלקמן:
מוסכמות:
תקופת העבודה – החל מיום 17.10.11 ועד ליום 13.7.13.
תיאור תפקיד – היו שתי תקופות עבודה בהן מילא התובע תפקיד שונה בנתבעת.
בתקופה הראשונה - מתחילת עבודת התובע עד ל סוף חודש יולי 2012 –ביצע התובע מגוון תפקידים לפי צורכי הנתבעת לרבות סידור עוגיות ועוגות, שירות לקוחות, מכירה בבית הקפה.
בתקופה השניה - מתחילת חודש אוגוסט 2012 ועד לסיום עבודתו - אחראי משמרת בסניף הנתבעת.
שכר התובע – התובע עבד כעובד שעתי לאורך כל תקופת עבודתו. שכרו השעתי היה כדלקמן:
מתחילת עבודתו ועד לחודש יולי 2012 - 23 ש"ח לשעה.
מחודש אוגוסט 2012 ועד לחודש ינואר 2013 - 25 ש"ח לשעה.
מחודש פברואר 2013 ועד לחודש אפריל 2013 - 26 ש"ח לשעה.
מחודש מאי 2013 ועד לתום עבודתו – 27 ש"ח לשעה.

תלוש השכר של חודש אוגוסט 2013 הינו תלוש שגוי - הסכומים הרשומים בתלוש משקפים אך ורק תשלום בגין שכר שעתי ולא תשלום חודשי או גלובלי ו ללא תשלום בגין שעות נוספות.
אי-תשלום דמי חגים –הנתבעת מעולם לא שילמה לתובע דמי חגים . מוסכם כי התובע זכאי לדמי חגים בשיעור של לפחות 1,000 ש"ח.
אי-תשלום בגין עבודה ביום בחירות –הנתבעת לא שילמה לתובע גמול בגין עבודה ביום בחירות. מוסכם כי הנתבעת חבה לתובע בגין רכיב זה את הסכום שתבע – 288 ש"ח.
אי-ביצוע הפרשות לגמל – מוסכם כי הנתבעת חבה לתובע בגין רכיב אי-הפרשות לגמל סך של 466 ש"ח בגין חודשים יוני-מאי 2012.
אי תשלום שכר בחודש ספטמבר 2013 – מוסכם כי הנתבעת לא שלמה לתובע את מלוא שכרו בחודש זה והיא חבה לתובע בגין רכיב זה את הסכום שתבע – 370 ש"ח.
דמי הבראה – מוסכם כי הנתבעת לא שלמה לתובע מעולם דמי הבראה. כן מוסכם כי הנתבעת חבה לתובע בגין אי-תשלום דמי הבראה סך של לפחות 2,333 ש"ח .
ימי חופשה – מוסכם כי הנתבעת לא העניקה לתובע ימי חופשה בתשלום. מוסכם כי הנתבעת חבה לתובע בגין רכיב זה סך של 2,934 ש"ח ל פחות.

פלוגתאות:
עבודת התובע כמלצר– כמה חודשים עבד התובע, בין היתר, כמלצר. האם מתחילת עבודתו ועד לחודש אוגוסט 2012 כטענתו, או שמא חודש אחד בלבד כטענת הנתבעת.
גמול עבודה בשעות נוספות – האם התובע זכאי להפרשי גמול בגין עבודה בשעות נוספות, מעבר לסך של 840 ש"ח ששילמה לו הנתבעת לאחר סיום יחסי העבודה, בין היתר, מכוח סעיף 26 ב(ב) לחוק הגנת השכר.
גמול עבודה בימי מנוחה שבועית – האם התובע זכאי לתשלום גמול בעד עבודה בימי מנוחה שבועית, ובאיזה שיעור.
הפסקות – האם הנתבעת קיימה את חובתה לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה. האם שולמו לתובע כספים ביתר בגין ההפסקות. האם זכאית הנתבעת להשבת כספים ששולמו לתובע בגין זמן ההפסקות, ובאיזה שיעור.
פיצוי לא ממוני בגין הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה – האם התובע זכאי לפיצוי לא ממוני לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, ובאיזה שיעור.
דמי חגים – האם התובע זכאי להשלמת דמי חגים מעבר לסכום שבו הודתה הנתבעת כדלעיל , ובאיזה שיעור.
הפרשות לגמל – האם התובע זכאי להשלמת חלף הפרשות לגמל מעבר לסכום המוסכם לעיל , ובאיזה שיעור.
דמי הבראה – האם התובע זכאי להשלמת דמי הבראה מעבר לסכום המוסכם לעיל, ובאיזה שיעור.
פדיון ימי חופשה – האם התובע זכאי להשלמת פדיון ימי חופשה מעבר לסכום המוסכם לעיל, ובאיזה שיעור.
פיצויים לדוגמה מכוח סעיף 26 א' לחוק הגנת השכר – האם התובע זכאי לפיצוי מכוח סעיף חוק זה, ובאיזה שיעור.
האם עבד תובע כקופאי או כמוכרן. מה כלל תפקיד זה והאם וכמה זמן היה על התובע לעבוד ולעמוד במסגרתו ליד הקופה.
הזכות לעבוד בישיבה – האם היתה עמדת ישיבה ליד הקופה. האם היה על הנתבעת להציב מושב לעבודה בעמדת הקופה. האם בכך שבמקום העבודה פזורים כסאות שנועדו לטובת לקוחות החנות מילאה הנתבעת את חובתה שלפי חוק. האם מחויבת היתה הנתבעת להעמיד לרשות התובע כיסא לישיבה בעמדת הקופה. האם תפקיד התפקיד שמילא התובע בנתבעת (כמוכרן או קופאי) הינו תפקיד שיש הצדקה לחייב את הנושא בו לבצעו בעמידה. האם התובע זכאי לפיצויים לדוגמה מכוח החוק, ובאיזה שיעור .
האם התובע קיבל הודעה לפי חוק הודעה לעובד . ככל שלא קיבל, האם התובע זכאי לפיצוי מכוח סעיף 5 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ובאיזה שיעור.
הלנת שכר – האם התובע זכאי לפיצוי הלנת שכר בגין שכר שלא שולם לו במועדו, ובאיזה שיעור. האם חלה התיישנות על התביעה לפיצויי הלנת שכר.
[לגבי פלוגתא זו יובהר כדלקמן:
מאחר שהתביעה להלנת שכר מצויה בכתב התביעה, (אף כי רכיב תביעה זה מופיע במהלך כתב התביעה ולא בסופו) אין מדובר בהרחבת חזית. מאידך, בשים לב לכך שהרכיב הובלע בכתב התביעה וכן לנוכח טענת ההתיישנות המהותית, אין הרחבת חזית או מניעות גם לגבי טענת ההתיישנות].
האם הנתבעת זכאית לדמי חלף הודעה מוקדמת מאת התובע, ובאיזה שיעור?

תצהירי הצדדים יוגשו בהתאם להחלטה מיום 6.7.14.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ד, (04 ספטמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .