הדפסה

אבו ערדאת ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר

תובעים

עאמר אבו ערדאת

נגד

נתבעים

  1. מגה קמעונאות בע"מ
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

החלטה

  1. התיק יובא לעיוני ביום 29.1.15.
  2. הנני מורה לסיים, לא יאוחר מ-30 יום מהיום, את כל הליכי גילוי מסמכים, הצגת שאלונים והגשת מסמכים בהסכמה הדדית.

תוך 90 ימים מהיום יגישו הצדדים רשימת עובדות ורשימת פלוגתאות מוסכמת. היה ולא תושג הסכמה יציג כל צד רשימת עובדות ופלוגתאות מטעמו.

3. בקשות מטעם הצדדים תוגשנה לא יאוחר מ-30 יום לאחר סיום ההליכים המקדמיים הנ"ל, או לפני המועד שיקבע לקדם המשפט וההחלטה תינתן ותשלח לצדדים או שהן תידונה במועד קדם המשפט.

4. מאחר ומדובר בתיק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) לפיצויים בגין נזקי גוף, במקרה של חילוקי דעות לגבי נסיבות אירוע התאונה/ האירוע או לגבי האחריות, יגיש התובע תצהיר עדות ראשית בצירוף מסמכים רלוונטים, בשאלה זו לא יאוחר מאשר בתום 30 יום מסיום ההליכים המקדמיים ע"פ ס' 2 לעיל.

הוראות בנוגע להגשת תצהירי עדויות ראשיות נוספים ושל הצדדים האחרים תינתנה בקדם המשפט.

5. בנוגע לשאלה הרפואית, יצרף התובע חוות דעת רפואית מטעמו תוך 60 ימים מהיום, שאם לא כן לא תשמע טענה לנכות צמיתה.

6. הנתבע יגיש חוות דעת רפואית מטעמו תוך 30 ימים מקבלת חוות דעת התובע שאם לא כן תהא בכך הסכמה לחוות הדעת שהוגשה מטעם התובע.

7. עם זאת, רשאים הצדדים להגיש הודעה מוסכמת לגבי הנכות הרפואית, ובמקרה של חילוקי דעות, ולאחר שהוגשו ע"י הצדדים חוות הדעת, רשאי כל צד ליזום פנייה בצורת סיכום קצר בכתב שלא יעלה על שני עמודים, למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש והחלטה תינתן לאחר שתימסר התשובה בהעדר הצדדים או בקדם משפט.
בקשות לדחיות מועד או אחרות לא יטופלו אלא אם יורשו 7 ימים לפחות לפני המועד הקבוע.
ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ה, 05 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.